Nepřehlédněte
 
  Rekonstrukce ulice K CIHELNĚ
 
  15.9.2015
DOPRAVNÍ SITUACI MONITORUJE POLICIE

Rekonstrukce ulice K Cihelně si vyžádala dopravní opatření, která ovlivnila situaci v celých Satalicích, zejména v okolí rekonstruované komunikace.
Požádali jsme policii o posílení hlídek, které budou střídavě působit u jednotlivých vjezdů do Satalic a informovat řidiče o objízdných trasách. Zároveň jsme požádali okolní městské části a obce, aby uvedli zprávu o změnách v dopravě na svých webových stránkách.

Věříme, že se situace zklidní a zmatení řidiči si zvyknou na novou situaci. Děkujeme všem za trpělivost a informace od vás, kde vznikají problémy. Vaše zprávy předáváme policii.
  14.9.2015
REKONSTRUKCE ULICE K CIHELNĚ - ZPRÁVA TSK

V pondělí 14. září 2015 zahájila Technická správa komunikací hl. m. Prahy (TSK) rozsáhlou rekonstrukci ulice K Cihelně v Městské části Praha-Satalice. Plánovaný termín ukončení opravy je 30. června 2016. Celková délka opravovaného úseku měří 650 m v profilu stávající komunikace. Vzhledem k tomu, že se jedná o páteřní komunikaci, bude stavba rozdělena na tři etapy.
1. etapa 14. 9. 2015 – 9. 11. 2015 (Pod garážemi – Sovákova)
2. etapa 9. 11. 2015 – 31. 1. 2016 (K Rybníčku – Sovákova)
3. etapa 1. 2. 2016 – 30. 6. 2016 - uzávěra celého opravovaného úseku (K Rybníčku a okrajem obce Satalice)

Při návrhu rekonstrukce bylo přihlédnuto k dalším podmiňujícím aspektům, kterými jsou respektování uličního prostoru a napojení na stávající komunikace. Stavba se nachází v mírně zvlněném území, proto v průběhu opravy dojde ve velké části k zahloubení oproti stávající niveletě. Z toho důvodu budou provedeny přeložky inženýrských sítí, které jsou situovány ve vozovce.

Konstrukce krytu vozovek je přizpůsobena charakteru komunikace III. třídy a dopravnímu zatížení, jedná se o konstrukci s podkladem ze štěrkodrti a cementové stabilizace, kryt je živičný. Povrch chodníků včetně přejezdů bude z cementobetonové zámkové dlažby.

Celý prostor upravovaných vozovek, chodníků a ploch zeleně s obrubami i bez obrub bude odvodněn systémem odvodňovacích příkopů (nových i stávajících).

Dopravní opatření:
1. etapa - Uzávěra od křižovatky s ul. Pod garážemi po ul. Sovákova. Zůstane zachován průjezd do ul. Šimkova a Sovákova.
2. etapa - Bude uzavřen úsek mezi ulicemi K Rybníčku – Sovákova. Zůstane zachován vjezd do ul. Sovákova a průjezd mezi ulicemi Šimkova a Pod garážemi.
3. etapa - Uzávěra celého opravovaného úseku mezi křižovatkou s ul. K Rybníčku a okrajem obce Satalice.
Páteřní objízdné trasy jsou vedeny ulicemi Náchodská, Bystrá, Chlumecká, Jordánská, Za Černým Mostem, Budovatelská a Trabantská.

Po celou dobu výstavby bude jezdit MHD BUS po objízdných trasách. Náhradní autobusová zastávka bude pouze ve směru do centra Satalic v ul. K Radonicům.
  1.9.2015
14. 9. - ZAHÁJENÍ REKONSTRUKCE ULICE K CIHELNĚ

Dlouho plánovaná rekonstrukce části ulice K Cihelně by měla být zahájena 14. 9. 2015. V přiložených dokumentech najdete popis akce, harmonogram výstavby a objízdné trasy pro auta i pro autobusy. Linka č. 269 bude vedena obousměrně ulicí K Radonicům, která bude na dobu rekonstrukce uzavřena pro automobilovou dopravu.
 
Stavba přinese určitá dočasná omezení, přesto doufáme, že bude probíhat bez větších komplikací pro obyvatele v jejím okolí, průjezd do jednotlivých ulic by měl vždy zůstat zachován. V případě dotazů či připomínek nás kontaktujte, předáme je zhotoviteli.
 

Informace k výstavbě 14.9.2015 - 30.6.2015
Hamonogram výstavby akce K Cihelně

Objízdná trasa.pdf
Detail.pdf
1. etapa.pdf 
2. etapa.pdf 

 

 

Městská část Praha-Satalice 2015