21.6.2017
Informace starostky – červen 2017
  21.6.2017
Rozpis přistavení velkoobjemových BIO kontejnerů na II. pololetí 2017
  21.6.2017
Nové uvítací cedule
Na konci měsíce května byly na příjezdových komunikacích do Satalic osazeny smaltované oválné cedule se znakem a názvem naší městské části pro snadnější orientaci přespolních návštěvníků.

  15.6.2017
Informační zpravodaj PID č. 12/2017, kde se dočtete následující novinky:

- Prázdninový provoz PID 1. 7. 2017 – 2. 9. 2017
- Trvalé změny PID od 1. 7. 2017
- Prázdninové posílení přívozu P5
- Rozšíření integrace PID na lince S88
- Regionální den PID v Berouně 17. 6. 2017

  15.6.2017
Ani kapku nazmar!

Ministerstvo životního prostředí spolu se Státním fondem životního prostředí spustilo nový program „Dešťovka“, který nabízí domácnostem jedinečnou příležitost získat dotaci na efektivní využívání dešťové vody a recyklaci vody z praček, myček i kuchyní a koupelen. Více informací získáte na www.dotacedestovka.cz.
  14.6.2017
Přivítali jsme nové občánky Satalic
Slunečné sobotní odpoledne bylo věnováno slavnostnímu přivítání dětí narozených do letošního května. Na památku symbolického přijetí dětí mezi satalické občany byl rodičům předán pamětní list děťátka a dárková poukázka do prodejny Dráčik. Milou atmosféru vytvořily děti ze Základní umělecké školy Marie Podvalové pod vedením paní učitelky Rosíkové. Všem zúčastněným děkujeme a přejeme pěkné prožití nastávajících letních dní.
Fotografie ze sobotního odpoledne můžete vidět v naší fotogalerii.
  14.6.2017
MŠ Praha-Satalice přijme od nového školního roku 2017/2018 kvalifikovanou učitelku. V případě zájmu zašlete svůj životopis na ms.satalice@email.cz k rukám ředitelky Marie Špalkové.
  14.6.2017
Oprava výtluků v ulici K Radonicům
Po nahlášení havarijního stavu ulice k Radonicům na TSK, došlo v týdnu od 12. 6. 2017 k opravě nejhorších výtluků a děr, které zde se ukázaly po letošní zimě a dále se prohlubovaly s větší dopravní zátěží. Doufáme, že nám takto opravená komunikace vydrží než dojde k její úplné rekonstrukci.
  14.6.2017
Oznámení o přerušení dodávky elektřiny

Z důvodu provádění plánovacích prací na zařízení distribuční soustavy PREdistribuce, a.s., dojde 30. 6. 2017 od 8.00 do 13.00hod k přerušení dodávky elektrické energie pro odběrná místa ul. Pilařská 122, 672, 121, 120, 119, 118, 117, 116

  8.6.2017
PODPISY PRO KANDIDÁTY NA PREZIDENTA
V příštím roce budeme volit prezidenta České republiky. Každý nezávislý kandidát pro přímou volbu prezidenta musí nasbírat 50 000 podpisů, aby se jí mohl zúčastnit. Podpořit lze i více kandidátů. Od 8. 6. je možné v přízemí úřadu MČ Praha-Satalice připojit svůj podpis na podpisový arch pro kandidáty na úřad prezidenta, jejichž podpisové archy máme k dispozici. Prozatím je možné podepsat petiční archy na podporu kandidatury pana Mgr. Michala Horáčka, Ph.D., pana prof. Ing. Jiřího Drahoše, DrSc., dr. h. c., a pana MUDr. Marka Hilšera, Ph.D. Podpisové archy dalších kandidátů budeme připojovat, jakmile budou k dispozici.

Dovolte upozornění, že podpisem petičního archu nikoho NEVOLÍTE, jen dáváte kandidátům šanci ucházet se o úřad prezidenta.
Koho budete nakonec volit, je při samotné volbě prezidenta jenom na vás.

  8.6.2017
V ul. Trabantská se ztratil 6 měsíců starý žako liberijský. Pokud byste o něm získali jakékoliv informace, zavolejte prosím na telefonní číslo 777 444 492, případně napište na email tom4@volny.cz. Papoušek je čipovaný (941000019817682), kroužek nemá. Je velký asi jako menší holub, šedě zbarvený s načervenalým ocasem. Je mírný, zvyklý na ruku a na lidi. Odměna za nalezení 9000 Kč!

  24.5.2017
Informace starostky – květen 2017
  16.5.2017
Olympijský běh letos poprvé u nás v Satalicích!
 


Tři, dva, jedna – start! Pokud si ve středu 21. června těsně před 18. hodinou pustíte Radiožurnál, uslyšíte za pár desítek vteřin tento známý povel. Vězte, že půjde o začátek T-Mobile Olympijského běhu, jehož organizátoři, Český olympijský výbor a společnost T-Mobile, si vytyčili jasný cíl – chtějí překonat počet 70 tisíc běžců. Vloni se přihlásilo přes 50 000 účastníků a tím se běh stal největší hromadnou běžeckou akcí v České republice. 

Olympijský běh má v Čechách tradici, pořádá se již od roku 1987, ale poslední tři roky se koná v novém hávu a dosáhl nečekaných rozměrů. Navíc přes sedmdesát pořadatelských měst a start ve stejnou dobu pro všechny, to je unikátní česká myšlenka. Také letos si zájemci mohou v jednotném registračním systému vybrat ze tří kategorií hromadných běhů v mnoha místech z celé republiky. Zvolit mohou zlaté, stříbrné a bronzové závody na tratích 5 a 10 kilometrů, které se liší v servisu pro běžce. Ani v Satalicích nebude T-Mobile Olympijský běh chybět. 

Rozběhněte se s námi v Satalické oboře a lesoparku na příjemné trase dlouhé 5 km a přispějte svým pohybem na Olympijskou nadaci, která podporuje stovky dětí ze sociálně slabších rodin, jimž ve sportování brání nedostatek finančních prostředků. 

V Satalicích se běží bronzový závod pro všechny dospělé běžce v kombinovaném terénu, převážně lesními pěšinami ve stínu vzrostlých stromů v Satalické oboře, kaštanovou alejí s výhledem do polí a po štěrkových cestách v lesoparku. Trasa vede chráněnou památkou Satalická bažantnice a míjí památné stromy - letní duby. 

Zázemí pro běžce bude v areálu u skautské klubovny vedle MŠ U Obory. Start i cíl bude umístěn na mlatové cestě - v ulici Za kapličkou. Připraveno je zázemí pro běžce i diváky a občerstvení. 

Více podrobných informací k závodu a možnosti registrace naleznete na stránkách http://www.olympijskybeh.cz/jak-se-zucastnit/ 

Těšíme se na Vás, běžce, i diváky. 
Za organizátory z kulturní komise MČ Satalice Petra Dolejšová 
  5.5.2017
Školní družina v ZŠ Satalice

Vážení občané, milí rodiče,
většina z vás, kteří mají děti školou povinné, zaznamenala informační bouřku ve věci řešení školní družiny. Došlo k tolika nedorozuměním, že by bylo obtížné situaci objasňovat. Chceme Vás však tímto ubezpečit, že vnímáme připomínky rodičů k organizaci vyzvedání dětí a hledáme možné řešení s ohledem na bezpečnost dětí i provoz družiny, za které zodpovídá ředitelka školy.
Nejen školní družinou se bude zabývat jak školská rada, tak spolek Satalická škola, jehož členem je rovněž pan Haluza, organizátor ankety, jehož vyjádření k věci přikládáme. Za městskou část jako zřizovatele školy mohu ujistit všechny, že jakmile najdeme v řešení shodu, podpoříme jeho realizaci, tak jako tomu bylo v případě mateřské školy.

M. Voborská
  18.4.2017
Program Čistá energie Praha 2017

Program se týká zdrojů uvedených do provozu mezi 1. 9. 2016 a 30. 9. 2017. Lhůta pro podání žádosti je vymezena termínem 2. 5. – 29. 9. 2017. Veškeré informace o pravidlech programu jsou k dispozici na webových stránkách portalzp.praha.eu. Odpovědi na konkrétní dotazy lze získat na emailové adrese dotace@praha.eu

  8.4.2017
PŘEHLEDNÝ MAPOVÝ PORTÁL PRAHY-SATALICE

Novou mapovou aplikaci Satalic nyní můžete najít na webových stránkách v záložce Mapy a plány. Na horní liště objevíte symboly pro různé oblasti, které se po rozkliknutí zobrazí. Je to např. dopravní spojení, adresy, pozemkové parcely, územní plán, historické mapy, struktura obyvatelstva a další. Protože jde o dálkový přístup na Geoportál Praha, někdy se podklady zobrazují s prodlením, buďte prosím trpěliví, aplikace stojí za chvilku strpení.
  28.3.2017
Spuštěna nová aplikace - mobilní verze www stránek městské části Praha - Satalice. Najdete ji pod ikonou v levém horním rohu stávajícího webu, popř. na adrese http://satalice.cz/mobilni.htm . Je určena pro MOBILNÍ zařízení.
  6.3.2017
Nové dopravní značení

28.2.2017 bylo v areálu statku v ulici K Rybníčku č.p.8 osazeno nové dopravní značení. Vjezd do areálu od rybníčku je jednosměrný a to z důvodu bezpečnosti chodců i aut. Nové dopravní značení vyplynulo z nařízení OŽPD a Policie ČR.
  22.2.2017
Knihovna v Satalicích mění webové stránky
Nové stránky naší knihovny jsou: http://knihovnasatalice.webnode.cz/
  20.1.2017
Rozpis přestavení velkoobjemových kontejnerů VOK a BIO VOK na I. pololetí 2017
Kontejnery VOK_I.pololetí_2017.xls  + Kontejnery BIO_I.pololetí_2017.xls
  17.1.2017
PORUCHY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ – od ledna 2017 VOLEJTE dispečink: 224 91 51 51

Provoz veřejného osvětlení na území hlavního města Prahy od 1. ledna 2017 zajišťuje společnost TRADE CENTRE PRAHA ve spolupráci se společností PREdistribuce.

Více informací naleznete zde!
  17.1.2017
Informace k plánovaným obnovním zásahům v lesních porostech

Lesy hl. m. Prahy zaslaly naší městské části informaci o o plánovaných obnovních zásazích v lesních porostech Mapku s lokalizací jednotlivých obnovních zásahů naleznete na webových stránkách organizace Lesy hl. m. Prahy, konkrétně pod tímto odkazem: http://www.lhmp.cz/lesy/pestovani-lesu/obnova-lesa/.
Městské části Praha-Satalice se přímo dotýká Lesnický úsek Bohnice mapka č. 3. - Lesopark Kbely, PP Bažantnice).

Každý obnovní zásah bude přímo v terénu označen informační cedulí, jejíž náhled naleznete v příloze.
V případě potřeby dalších informací kontaktuje Lesy hl. m. Prahy.
  10.1.2017
INFORMACE O MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-SATALICE NA WEBU IPR

Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy zpracoval dva výstupy, které podávají informace o městských částech a které jsou dostupné na níže uvedených odkazech:

KATALOG MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ
Aplikace Katalog MČ prezentuje různá témata pomocí číselných hodnot a grafů v jednotné grafické podobě. Zdrojem
informací pro katalog jsou celoměstské i národní evidence. Každá městská část je v prezentaci znázorněna jinou barvou. Adresa aplikace http://katalog-mc.iprpraha.cz

PŘEHLED STUDIÍ
Základní seznam dílčích studií, zejména podrobnějších územně plánovacích podkladů, postihuje zejména období od r. 2000 do poloviny r. 2016. Jednoduchá aplikace si klade za cíl poskytovat souhrnný přehled všech studií dokončených nebo v současné době rozpracovaných pro celé území města Prahy, který se podařilo dosud zjistit od různých zadavatelů. Obsahuje kompletní tabulku s údaji, jako je například popis studie, její zadavatel, rok zpracování, typ studie a městská část, na jejímž území se nachází. Pro menší část ze seznamu je pak k dispozici i mapa se zákresem řešeného území, kde se po kliknutí do mapy se zobrazí základní informace o studii. Cílem je tento seznam a mapu postupně doplňovat o dosud nezaznamenané studie, například o ty, které jsou zadávány jednotlivými městskými částmi. Adresa aplikace http://app.iprpraha.cz/apl/app/studie/. V případě námětu na aktualizaci seznamu studií prosíme kontaktujte příslušného garanta území.
 
Tyto informace naleznete také na Portálu městských částí www.iprpraha.cz/mc
  12.10.2016
PARKOVACÍ ZÓNY NOVĚ - VÍTE, KDE MŮŽETE ZAPARKOVAT?

Pro řidiče byla spuštěna nová webová stránka www.parkujvklidu.cz, kde si můžete najít místa s placenými zónami, zjistit, jak dlouho na nich parkovat a jak za to zaplatit. Barevně odlišené zóny mají jiný režim, v různých místech mohou mít i jiná časová rozmezí. Pro majitele chytrých telefonů existuje aplikace, tzv. virtuální parkovací hodiny, kde si mohou řidiči přednastavit údaje k platbě a urychlit tak úhradu za parkování.

Přehledná mapa ukazuje, ve kterých městských částech se s parkovacími zónami lze v současnosti setkat a kam se rozšíří v další etapě. Na celém území či části městských částí Prahy 1, Praha 2, Praha 3 a Praha 7 byly parkovací zóny pro placené stání zřízeny před rokem 2014. Podle nové koncepce ZÓN PLACENÉHO STÁNÍ jsou do tohoto systému postupně zapojována další území Prahy. V první fázi to jsou zóny na části území městských částí Praha 3, Praha 5, Praha 6 a Praha 8. Následovat budou další části území městských částí Praha 4, Praha 9, Praha 13, Praha 16 a Praha 22.
   1.8.2016
NOVÉ PRAŽSKÉ STAVEBNÍ PŘEDPISY aneb JAK SE NYNÍ BUDE V PRAZE STAVĚT?
Od 1. 8. 2016 jsou účinné nové a dlouze diskutované Pražské stavební předpisy. Co přinášejí? Výškovou regulaci, více parkování na okrajích Prahy, ale méně v centru, jasná pravidla pro vznik příjemných ulic.
Doufejme...

Více informací najdete na http://www.iprpraha.cz/psp, stáhněte si je na www.bit.ly/PSPstahnout nebo si je můžete za 235,- Kč koupit v podatelně IPR.

Doplněno
Nové Pražské stavební předpisy najdete i na webu městské části v záložce Rozvoj městské části.
   22.6.2016
obrázek bez popiskuMĚJTE SVÉ PEJSKY V OBOŘE NA VODÍTKU!
Na žádost sdružení myslivců žádáme majitele pejsků, aby na území obory měli své psíky na vodítku. Volné pobíhání psů ruší lesní zvěř.
Mimo oboru na veřejných prostranstvích uvítají totéž opatření zejména maminky malých dětí. Děkujeme za pochopení.
   12.4.2016
Informace PVS a.s. o omezení povolování napojení nové výstavby do kanalizační sítě z důvodu nedostatečné kapacity ČOV Kbely a Závěr zjišťovacího řízení Záměr "Stavba č. 0093 TV Kbely, Etapa 0028 ČOV Kbely, Praha 19 (revize projektu Intenzifikace ČOV, Praha 19)"
  19.2.2016
Pražané budou moci žádat o kotlíkové dotace
Hlavní město Praha zahájí příjem žádostí o tzv. kotlíkové dotace pro své občany na přelomu února a března 2016. Pražané budou moci své žádosti podávat průběžně do 29. 12. 2017, podklady pak musí být doručeny a zaúčtovány do 30. 9. 2018. Finanční alokace pro dotaci na výměnu starých neekologických kotlů za nové nízkoemisní je 23 700 000 Kč. Zahájení „kotlíkových dotací“ bude schvalovat rada města na některém z příštích jednání.
  11.2.2016
Kácení dřevin v zahradách – kdy je nutné povolení z úřadu?
S účinností od 1. 11. 2014 platí nová vyhláška – u dřevin s velikostí obvodu kmene nad 80 cm měřeným ve výšce 130 cm nad zemí NENÍ TŘEBA POVOLENÍ POUZE PRO OVOCNÉ DŘEVINY rostoucí na pozemcích v zastavěném území evidovaných v katastru nemovitostí jako druh pozemku zahrada, zastavěná plocha a nádvoří nebo ostatní plocha se způsobem využití pozemku zeleň. V OSTATNÍCH PŘÍPADECH ZÁMĚR KÁCENÍ OPĚT PODLÉHÁ POVOLENÍ VE SPRÁVNÍM ŘÍZENÍ! Seznam dřevin, které je možno kácet bez povolení, najdete na webových stránkách http://www.mzp.cz/cz/news_141107_seznam_drevin.
. Více viz vyhláška č. 222/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení.