24.4.2017
POVÍDÁNÍ O PTÁČCÍCH A PTÁCÍCH 
S laskavým svolením autora, satalického občana a organizátora oblíbených vycházek do přírody, Jirky Sládečka uveřejňujeme jeho text o ptácích a věcech kolem nich. Povídání je určeno pro laické zájemce o ornitologii (odborníci jsou žádáni o shovívost). Stačí jen kliknout na následující odkaz: 
http://brauerchen.webz.cz/povidani/povidani_final1.pdf 
Děkujeme, že bez vědomí autora nebudete jeho text dále publikovat. 
  24.4.2017
ZMĚNY V ČÍSLOVÁNÍ AUTOBUSŮ! OD SOBOTY 29. 4. NOVĚ 209 a 953 (místo 269 a nočních 513 a 603)
Od soboty 29. 4. bude přečíslována linka 269 nově na 209. Je to z toho důvodu, že od začátku září 2017 budou čísly vyššími než 250 označovány městské školní linky, a proto dochází již nyní k přečíslování linek, její trasování i intervaly zůstávají jinak beze změny. 
Další změnou je sloučení nočních linek 513 a 603 do jedné linky číslo 953, u které všechny její spoje pojedou přes Satalice v trase Palmovka - Stará Boleslav. 
Díky posílení večerního provozu metra dochází ke zkrácení intervalů u linky 201 mezi 19 a 21 hodinou. 
  24.4.2017
8. ročník Běhu Satalickou oborou se blíží
Přijďte se proběhnout s celou rodinou. Čeká na Vás nejen běžecká trasa, ale i doprovodný program, občerstvení, tombola a veselá sportovní atmosféra. Letošní běh bude obohacen o vyhlašování vítězů Satalického přeboru - děti ze Satalic. Doporučujeme přihlašování přes webové stránky http://www.behsatalickouoborou.eu/

https://www.dropbox.com/s/d9ilkwdaarvko3b/satalice2017_Plakat_05.jpg?dl=0

  18.4.2017
Program Čistá energie Praha 2017

Program se týká zdrojů uvedených do provozu mezi 1. 9. 2016 a 30. 9. 2017. Lhůta pro podání žádosti je vymezena termínem 2. 5. – 29. 9. 2017. Veškeré informace o pravidlech programu jsou k dispozici na webových stránkách portalzp.praha.eu. Odpovědi na konkrétní dotazy lze získat na emailové adrese dotace@praha.eu

  18.4.2017
Informační zpravodaj PID č. 8/2017, kde se dočtete následující novinky:

  

-          Trvalé změny PID od 29. 4. 2017

-          Změny na Uhříněvesku od 29. 4. 2017 podrobně

-          Otázky a odpovědi ke zkrácení linky 184 na Vypich

-          Regionální den PID 13. 5. 2017 ve Velkých Přílepech

  12.4.2017
Satalický zpravodaj 10/2017 - duben 2017
  10.4.2017
NÁKUPY S DONÁŠKOU ZDARMA PRO SENIORY A HANDICAPOVANÉ
V minulém týdnu se objevila na internetu informace o možnosti bezplatné donášky nákupu pro seniory a handicapované. On-line supermarket Rohlik.cz vee spolupráci s Nadací Taťány Kuchařové Krása pomoci spouští klub Rohlík bez bariér.

Do klubu mohou vstoupit lidé starší 65 let a držitelé ZTP karet. Jeho členové mají možnost dopravy zdarma na nákupy od 300 korun. Součástí a samozřejmostí takové objednávky je také to, že kurýr vynese nákup (bez ohledu na počet pater a absenci výtahu) až k zákazníkovi.

Cílem je minimalizovat případy, kdy se lidé se sníženou mobilitou náročně dostávají do obchodů, odkud nosí tašky s těžkými nákupy. Ne pro všechny je totiž obyčejný výlet do supermarketu samozřejmostí, která se dá zvládnout bez problémů a komplikací.

Zákazníci si mohou nákup snadno objednat on-line. Ti, kteří si ale nevědí rady s internetem, mohou využít možnosti objednání nákupu po telefonu na bezplatné infolince 800 730 740. Členové klubu mohou nákup objednávat od pondělí do čtvrtka a to mezi 10:00 a 15:00 hodinou.

Pokud službu vyzkoušíte, budeme rádi za Vaši zpětnou vazbu.
  8.4.2017
Informace starostky - březen 2017
  8.4.2017
PŘEHLEDNÝ MAPOVÝ PORTÁL PRAHY-SATALICE

Novou mapovou aplikaci Satalic nyní můžete najít na webových stránkách v záložce Mapy a plány. Na horní liště objevíte symboly pro různé oblasti, které se po rozkliknutí zobrazí. Je to např. dopravní spojení, adresy, pozemkové parcely, územní plán, historické mapy, struktura obyvatelstva a další. Protože jde o dálkový přístup na Geoportál Praha, někdy se podklady zobrazují s prodlením, buďte prosím trpěliví, aplikace stojí za chvilku strpení.
  5.4.2017
GRANTOVÝ PROGRAM HL. M. PRAHY PRO PODPORU PŘÍSTUPNOSTI A ODSTRAŇOVÁNÍ BARIÉR 
usnesením Rady hl. m. Prahy č. 670 ze dne 28. 3. 2017 byl schválen Grantový program hl. m. Prahy pro oblast podpory v oblasti přístupnosti a odstraňování bariér na území hl. m. Prahy. Program navazuje na dlouhodobou snahu Magistrátu hl. m. Prahy v této oblasti a vychází vstříc majitelům a provozovatelům objektů pro veřejnost zpřístupnit tyto prostory i osobám s pohybovým nebo smyslovým handicapem a zajistit důstojné podmínky jejich pobytu. O grant mohou žádat fyzické i právnické osoby včetně městských částí hl. m. Prahy a příspěvkových organizací, výše maximální dotační podpory se vzhledem k typu žadatele a zamýšleného opatření pohybuje od 30 do 100% celkových nákladů na realizaci projektu. 

Grant je vyhlašován jako jednoletý. Uzávěrka příjmu žádostí je 5. 5. 2017, na základě usnesení orgánu hl. m. Prahy proběhne začátkem června 2017 uzavření smlouvy s příjemcem dotace, realizace projektu a čerpání podpory je možné do 31. 12. 2017. Předpokládaný celkový objem finančních prostředků vyčleněných pro tento grantový program v roce 2017 je 10 mil. Kč. Vyhlášení grantového programu, formuláře, žádosti a více naleznete zde: 
  29.3.2017
Čarodějnice v Satalicích, 30. dubna od 17h na skautském hřišti u MŠ

Více informací naleznete v pozvánce

 

  28.3.2017
Spuštěna nová aplikace - mobilní verze www stránek městské části Praha - Satalice. Najdete ji pod ikonou v levém horním rohu stávajícího webu, popř. na adrese http://satalice.cz/mobilni.htm . Je určena pro MOBILNÍ zařízení.
  17.3.2017
ZUŠ Marie Podvalové zve všechny zájemce k přijímacímu řízení pro školní rok 2017 - 2018 do hudebního a výtvarného oboru.
Kdy: 17. května, 16-18h
Kde: K Rybníčku 8, Praha 9 - Satalice
Více informací na: www.zuscakovice.cz
  8.3.2017
Pražská městská police slaví čtvrtstoletí
U příležitosti 25. výročí městské policie vyhlašuje Libor Hadrava, pražský radní pro bezpečnost a prevencí kriminality, výtvarnou soutěž „Městská policie očima dětí“. Soutěž je určena pro žáky 4. a 5. tříd základních škol, kteří se v ní pokusí zpracovat témata vztahující se k práci a službě pražského strážníka.
Její 25letou existenci připomene během roku několik dalších akcí – viz. příloha.
  6.3.2017
PŘIPOMÍNÁME - NÁJMY ZA ZAHRÁDKY
Do konce dubna je splatný nájem za pronájem pozemků v ulici Před Tratí, zahrádek v ulici K Radonicům a pozemků pod garážemi v ulici U Řempa. Prosíme všechny nájemce o včasnou úhradu.

Děkujeme, MČ Praha-Satalice
  6.3.2017
Nové dopravní značení

28.2.2017 bylo v areálu statku v ulici K Rybníčku č.p.8 osazeno nové dopravní značení. Vjezd do areálu od rybníčku je jednosměrný a to z důvodu bezpečnosti chodců i aut. Nové dopravní značení vyplynulo z nařízení OŽPD a Policie ČR.
  22.2.2017
Knihovna v Satalicích mění webové stránky
Nové stránky naší knihovny jsou: http://knihovnasatalice.webnode.cz/
  20.1.2017
Rozpis přestavení velkoobjemových kontejnerů VOK a BIO VOK na I. pololetí 2017
Kontejnery VOK_I.pololetí_2017.xls  + Kontejnery BIO_I.pololetí_2017.xls
  17.1.2017
PORUCHY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ – od ledna 2017 VOLEJTE dispečink: 224 91 51 51

Provoz veřejného osvětlení na území hlavního města Prahy od 1. ledna 2017 zajišťuje společnost TRADE CENTRE PRAHA ve spolupráci se společností PREdistribuce.

Více informací naleznete zde!
  17.1.2017
Informace k plánovaným obnovním zásahům v lesních porostech

Lesy hl. m. Prahy zaslaly naší městské části informaci o o plánovaných obnovních zásazích v lesních porostech Mapku s lokalizací jednotlivých obnovních zásahů naleznete na webových stránkách organizace Lesy hl. m. Prahy, konkrétně pod tímto odkazem: http://www.lhmp.cz/lesy/pestovani-lesu/obnova-lesa/.
Městské části Praha-Satalice se přímo dotýká Lesnický úsek Bohnice mapka č. 3. - Lesopark Kbely, PP Bažantnice).

Každý obnovní zásah bude přímo v terénu označen informační cedulí, jejíž náhled naleznete v příloze.
V případě potřeby dalších informací kontaktuje Lesy hl. m. Prahy.
  10.1.2017
INFORMACE O MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-SATALICE NA WEBU IPR

Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy zpracoval dva výstupy, které podávají informace o městských částech a které jsou dostupné na níže uvedených odkazech:

KATALOG MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ
Aplikace Katalog MČ prezentuje různá témata pomocí číselných hodnot a grafů v jednotné grafické podobě. Zdrojem
informací pro katalog jsou celoměstské i národní evidence. Každá městská část je v prezentaci znázorněna jinou barvou. Adresa aplikace http://katalog-mc.iprpraha.cz

PŘEHLED STUDIÍ
Základní seznam dílčích studií, zejména podrobnějších územně plánovacích podkladů, postihuje zejména období od r. 2000 do poloviny r. 2016. Jednoduchá aplikace si klade za cíl poskytovat souhrnný přehled všech studií dokončených nebo v současné době rozpracovaných pro celé území města Prahy, který se podařilo dosud zjistit od různých zadavatelů. Obsahuje kompletní tabulku s údaji, jako je například popis studie, její zadavatel, rok zpracování, typ studie a městská část, na jejímž území se nachází. Pro menší část ze seznamu je pak k dispozici i mapa se zákresem řešeného území, kde se po kliknutí do mapy se zobrazí základní informace o studii. Cílem je tento seznam a mapu postupně doplňovat o dosud nezaznamenané studie, například o ty, které jsou zadávány jednotlivými městskými částmi. Adresa aplikace http://app.iprpraha.cz/apl/app/studie/. V případě námětu na aktualizaci seznamu studií prosíme kontaktujte příslušného garanta území.
 
Tyto informace naleznete také na Portálu městských částí www.iprpraha.cz/mc
  12.10.2016
PARKOVACÍ ZÓNY NOVĚ - VÍTE, KDE MŮŽETE ZAPARKOVAT?

Pro řidiče byla spuštěna nová webová stránka www.parkujvklidu.cz, kde si můžete najít místa s placenými zónami, zjistit, jak dlouho na nich parkovat a jak za to zaplatit. Barevně odlišené zóny mají jiný režim, v různých místech mohou mít i jiná časová rozmezí. Pro majitele chytrých telefonů existuje aplikace, tzv. virtuální parkovací hodiny, kde si mohou řidiči přednastavit údaje k platbě a urychlit tak úhradu za parkování.

Přehledná mapa ukazuje, ve kterých městských částech se s parkovacími zónami lze v současnosti setkat a kam se rozšíří v další etapě. Na celém území či části městských částí Prahy 1, Praha 2, Praha 3 a Praha 7 byly parkovací zóny pro placené stání zřízeny před rokem 2014. Podle nové koncepce ZÓN PLACENÉHO STÁNÍ jsou do tohoto systému postupně zapojována další území Prahy. V první fázi to jsou zóny na části území městských částí Praha 3, Praha 5, Praha 6 a Praha 8. Následovat budou další části území městských částí Praha 4, Praha 9, Praha 13, Praha 16 a Praha 22.
   1.8.2016
NOVÉ PRAŽSKÉ STAVEBNÍ PŘEDPISY aneb JAK SE NYNÍ BUDE V PRAZE STAVĚT?
Od 1. 8. 2016 jsou účinné nové a dlouze diskutované Pražské stavební předpisy. Co přinášejí? Výškovou regulaci, více parkování na okrajích Prahy, ale méně v centru, jasná pravidla pro vznik příjemných ulic.
Doufejme...

Více informací najdete na http://www.iprpraha.cz/psp, stáhněte si je na www.bit.ly/PSPstahnout nebo si je můžete za 235,- Kč koupit v podatelně IPR.

Doplněno
Nové Pražské stavební předpisy najdete i na webu městské části v záložce Rozvoj městské části.
   22.6.2016
obrázek bez popiskuMĚJTE SVÉ PEJSKY V OBOŘE NA VODÍTKU!
Na žádost sdružení myslivců žádáme majitele pejsků, aby na území obory měli své psíky na vodítku. Volné pobíhání psů ruší lesní zvěř.
Mimo oboru na veřejných prostranstvích uvítají totéž opatření zejména maminky malých dětí. Děkujeme za pochopení.
   12.4.2016
Informace PVS a.s. o omezení povolování napojení nové výstavby do kanalizační sítě z důvodu nedostatečné kapacity ČOV Kbely a Závěr zjišťovacího řízení Záměr "Stavba č. 0093 TV Kbely, Etapa 0028 ČOV Kbely, Praha 19 (revize projektu Intenzifikace ČOV, Praha 19)"
  19.2.2016
Pražané budou moci žádat o kotlíkové dotace
Hlavní město Praha zahájí příjem žádostí o tzv. kotlíkové dotace pro své občany na přelomu února a března 2016. Pražané budou moci své žádosti podávat průběžně do 29. 12. 2017, podklady pak musí být doručeny a zaúčtovány do 30. 9. 2018. Finanční alokace pro dotaci na výměnu starých neekologických kotlů za nové nízkoemisní je 23 700 000 Kč. Zahájení „kotlíkových dotací“ bude schvalovat rada města na některém z příštích jednání.
  11.2.2016
Kácení dřevin v zahradách – kdy je nutné povolení z úřadu?
S účinností od 1. 11. 2014 platí nová vyhláška – u dřevin s velikostí obvodu kmene nad 80 cm měřeným ve výšce 130 cm nad zemí NENÍ TŘEBA POVOLENÍ POUZE PRO OVOCNÉ DŘEVINY rostoucí na pozemcích v zastavěném území evidovaných v katastru nemovitostí jako druh pozemku zahrada, zastavěná plocha a nádvoří nebo ostatní plocha se způsobem využití pozemku zeleň. V OSTATNÍCH PŘÍPADECH ZÁMĚR KÁCENÍ OPĚT PODLÉHÁ POVOLENÍ VE SPRÁVNÍM ŘÍZENÍ! Seznam dřevin, které je možno kácet bez povolení, najdete na webových stránkách http://www.mzp.cz/cz/news_141107_seznam_drevin.
. Více viz vyhláška č. 222/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení.