Kulturní a spolkový život



Celoročně připravujeme ve spolupráci s místními organizacemi a spolky
oblíbené akce pro malé i velké.




 


 
   
 
 
 

 

Městská část Praha-Satalice 2015