ZÁPIS DĚTÍ DO 1. ROČNÍKU ZŠ PRAHA-SATALICE
proběhne 5. a 6. dubna 2017 ve 13 – 18h
K zápisu jsou zváni rodiče s dětmi narozenými mezi 1. zářím 2010 a 31. srpnem 2011 a rodiče s dětmi po odkladu povinné školní docházky pro školní rok 2016-2017.
PŘIPOMÍNÁME – MÍSTNÍ POPLATEK ZA DRŽENÍ PSA
Do konce března je splatný místní poplatek za držení psa.