Informace dle zák. č. 106/1999 Sb.
MČ Praha-Satalice se při poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. řídí mj. těmito zákony a nařízeními:
 • Zákonem č. 106/1999 Sb.
 • Zákonem č. 101/2000 Sb. "O ochraně osobních údajů"
 • Zákonem č. 131/2000 Sb. - ZÁKON ze dne 13. dubna 2000 o hlavním městě Praze
 • Nařízením vlády č. 304 ze dne 25. července 2001
 • Nařízením vlády č. 495/2004 Sb
 • Zákonem č. 500/2004 Sb. (Správní řád)
 • Občanským zákoníkem
 • Listinou základních práv a svobod
 • (+ Zákonem č. 367/1990 Sb. o obcích, Zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích )

MČ Praha-Satalice při poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. řídí těmito názory a vyjádřeními:

 • Názory a vyjádřeními Úřadu na ochranu osobních údajů
 • Rozhodnutími a stanovisky Nejvyššího správního soudu
 • Názory a vyjádřeními Veřejného ochránce práv (Ombudsmana)
 • Prováděcími předpisy MV ČR
 • Věstníky vlády pro orgány krajů a orgány obcí

Informace pro občany
Vede-li územní samosprávný celek evidenci stížností (jméno, příjmení, adresa stěžovatele, na co a na koho si stěžuje…), potřebuje k tomu souhlas úřadu?

Každá stížnost musí být dle § 17 odst. 1 správního řádu součástí spisu a již vedení spisové dokumentace je zpracováním osobních údajů ve smyslu ZOOÚ. Úřad samosprávného celku tedy má zvláštním právním předpisem stanovenou povinnost zpracovávat osobní údaje a v souladu s § 18 odst. 1 písm. b) toto zpracování nepodléhá oznamovací povinnosti. Pokud si tedy úřad územního samosprávného celku jako správce pro svoji potřebu vede evidenci stížností včetně osobních údajů z jednotlivých spisů, oznamovací povinnosti takovéto zpracování nepodléhá.

Zveřeňování údajů ze zasedání zastupitelstva obce

Úřad pro ochranu osobních údajů považuje za stávající právní úpravy za nepřípustné zveřejňování neanonymizovaných záznamů z jednání zastupitelstva na webových stránkách obce, při kterém dochází k uchovávání osobních údajů v záznamech obsažených, tedy jejich zpracování ve smyslu definice zákona o ochraně osobních údajů se zpřístupňováním neomezenému okruhu příjemců.


 
   Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb.
 
   
12.6.2018

Žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím + odpověď

Naše čj.: 483/2018 MČPSAT

6.6.2018

Žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím + odpověď

Naše čj.: 447/2018 MČPSAT

16.5.2018

Žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím + odpověď

Naše čj.: 388/2018 MČPSAT

30.11.2017

Žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím + odpověď

Naše čj.: 1108/2017 MČPSAT

10.10.2017 Žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím + odpověď
Naše čj.: 959/2017 MČPSAT
11.9.2017

Žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím + odpověď

Naše čj.: 872/2017 MČPSAT

18.8.2017

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Naše čj.: 843/2017 MČPSAT

1.8.2017

Žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím + odpověď

Naše čj.: 765/2017 MČPSAT

25.7.2017 Žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím + odpověď
7.6.2017

Žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím + odpověď

Naše čj.: 588/2017 MČPSAT

7.6.2017

Žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím + odpověď

Naše čj.: 560/2017 MČPSAT

26.4.2017

Žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím + odpověď

Naše čj.: 485/2017 MČPSAT

24.4.2017

Žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím + odpověď

Naše čj.: 531/2017 MČPSAT

19.4.2017

Žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím + odpověď

Naše čj.: 359/2017 MČPSAT

1.3.2017 Žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím + odpověď
Naše čj.: 207/2017 MČPSAT
20.2.2017 Žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím + odpověď

Naše čj.: 184/2017 MČPSAT

15.2.2017 Žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím + odpověď
Naše čj.: 161/2017 MČPSAT
14.2.2017 Žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím + odpověď
Naše čj.: 106/2017 MČPSAT
19.1.2017 Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím + odpověď
Naše čj.: 743/2016, 34/2017 MČPSAT
13.12.2016

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Naše čj.: 924/2016 MČPSAT

16.8.2016 Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím – žádost + odpověď
Naše čj.: 503/2016 MČPSAT
20.7.2016 Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím – žádost + odpověď
Naše čj.:
461/2016 MČPSAT
30.6.2016 Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím – žádost + odpověď
Naše čj.: 193/2/2016 MČPSAT
15.4.2015 Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím – žádost + odpověď
Naše čj.: 217/2016 MČPSAT
18.3.2016 Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím – žádost + odpověď
Naše čj.: 169/2016 MČPSAT
29.2.2016 Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím – žádost
Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím – odpověď
Naše čj.: 125/2016 MČPSAT
15.2.2016 Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím – žádost
Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím – odpověď
14.12.2015 Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím – žádost
Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím – odpověď
Naše čj.: 694/2015 MČPSAT
9.12.2015 Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím – žádost
Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím – odpověď
Naše čj.: 685/2015 MČPSAT
20.7.2015 Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím – žádost
Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím -  odpověď
Naše čj.: 369/2015 MČPSAT
6.5.2015 Žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím - žádost
Žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím - odpověď
31.3.2015 
Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím - žádost
Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím - odpověď + přílohy
Příloha 1 - označení uchazeče a termín doručení nabídky právní služby
Příloha 2 - posouzení hodnocených nabídek
Naše čj.: 173/2015 MČPSAT
14.01.2015 Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím - žádost
Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím - odpověď
14.01.2015 Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím - žádost
Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím - odpověď
09.01.2015 Výroční zpráva o poskytnutých informacích za rok 2014 dle zákona č. 106/1999 Sb.
07.08.2014 Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím + odpověď
11.07.2014 Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb, , o svobodném přístupu k informacím, dotaz + odpověď
02.07.2014 Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb, , o svobodném přístupu k informacím, dotaz + odpověď
20.02.2014 Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím + odpověď
20.01.2014 Výroční zpráva o poskytnutých informacích za rok 2013 dle zákona č. 106/1999 Sb.
27.09.2013 Poskytnutí informace dle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím + odpověď
10.09.2013 Poskytnutí informace dle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím + odpověď
08.07.2013 Poskytnutí informace dle zák. č. 106/1999 Sb.
16.04.2013 Poskytnutí informace dle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím + odpověď
22.03.2013 Poskytnutí informace dle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím + odpověď
04.02.2013 Poskytnutí informace dle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím + odpověď
17.01.2013 Výroční zpráva o poskytnutých informacích za rok 2012 dle zákona č. 106/1999 Sb.
06.12.2012 Poskytnutí informace dle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím + odpověď
03.12.2012 Poskytnutí informace dle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím + odpověď
21.09.2012 Poskytnutí informace dle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím + odpověď
10.09.2012 Poskytnutí informace dle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím + odpověď  (Sportareál SATALICE)
16.05.2012 Poskytnutí informace dle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím + odpověď  doplnění 19.6.2012: SAS
19.04.2012 Výroční zpráva o poskytnutých informacích za rok 2011 dle zákona č.106/1999Sb.
 

 

Městská část Praha-Satalice 2015