Profil zadavatele

adresa profilu zadavatele: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/mestska-cast-praha-satalice

Evidenční číslo profilu zadavatele ve Věstníku veřejných zakázek: 365017


 
 
 
datum vyvěšení na úřední desce veřejné zakázky uzavírka
přihlášek
ukončeno
6.12.2016

Smlouva o dílo k provedení stavby „Komunikace v ul. K Rybníčku a komunitní centrum“ + dodatek HS/742

Uzavřeno  
12.10.2016 Smlouva o dílo k provedení stavby „Rekonstrukce chodníků v areálu MŠ Satalice“

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. HS/732
uzavřeno  
21.3.20162.5.2016
Smlouva o dílo „Vnitřní stavební úpravy budovy C ve statku Satalice (svislé a vodorovné konstrukce, úpravy povrchů, podlah a osazení výplní, elektro, topení, ZTI)“

Dodatek č. 1, dodatek č. 2
   
4.12.2015 Smlouva o dílo „Statek – demolice části objektu A“    
23.6.2015 DODATEČNÁ INFORMACE Č. 1, 30.6.2015

Výzva k podání nabídek na zakázku v OPŽP - název projektu "Zateplení, výměna oken, kotle a topení u budovy C ve statku Satalice", číslo projektu: CZ.102/3.2.00/15.27534
Zadávací dokumentace
Naše čj.: 379/2015 MČPSAT

Přílohy:
P3 SOD MC Satalice.doc
P4 Projektova dokumentace a EA.zip
P5 krycí list MČ Satalice.doc
P1 Čestné prohlášení zákl. kval. předpoklady MČ Satalice.doc
P2 Výkaz výměr Rekonstrukce objektu C 1_etapa.xls

Smlouva o dílo – HS 664/2015 - zateplení statku Satalice
16.7.2015, 14h

 

 
25.5.2015 Výzva k podání nabídek , výběrové řízení na zpracování objemové studie
Projekt: „MČ Praha-Satalice - Revitalizace objektu statku čp.8 „
Zakázka: „MČ Praha-Satalice - Objemová studie“
Naše čj.: 312/2015 MČPSAT
10.6.2015
do 12,00 hodin
 
8.8.2014 Výzva k podání nabídek na zakázku v OPŽP
Veřejná zakázka malého rozsahu - zateplení lékařského domu a částečná výměna otvorů č.p. 268
Naše čj.: 406 a 388/2014 MČPSAT
Přílohy:
Zadávací dokumentace Satalice - Lékařský dům .doc (49 kB)
P1 Cest proh zakl kval predpoklady Satalice - Lékařský dům.doc (34 kB)
P3 SOD navrh Satalice - Lékařský dům (3).doc (73 kB)
P5 krycí list Praha Satalice - Lékařský dům (3).doc (42 kB)
ROZPOČET 268_SLEPY.xls (90 kB)
A - průvodní zpráva.pdf (113 kB)
B - souhrnná technicka zpráva.pdf (142 kB)
D1 - stavební cást.pdf (236 kB)
PBŘ.pdf (179 kB)
Zpráva EA Satalice Trabantská (ZS).pdf (986 kB)


Smlouva o dílo – zateplení budovy č.p. 268 - 1.382.668,00 bez DPH
3.9.2014
uzavřeno
 
  Smlouva o dílo na malování ZŠ – cena 656.851,40 Kč vč.DPH uzavřeno  29.5.2014
Oznámení o zrušení zadávacího řízení veřejné zakázky - stavební práce - částečná výměna výplní otvorů a zateplení nemovitosti č.p. 268, ul. Trabantská, Satalice.

Výzva a zadávací dokumentace k veřejné zakázce – stavební úpravy Trabantská č.p. 268
zrušeno


13.6.2014
 
20.11.2013 Podepsaná smlouva na veřejnou zakázku na opravu poruch střešního pláště ZŠ uzavřeno  
14.8.2013 Smlouva o dílo: vnitřní práce a oprava střechy - 871.799 Kč bez DPH uzavřeno  
 

 

Městská část Praha-Satalice 2015