Satalický zpravodaj

Satalický zpravodaj je občasník vydávaný městskou částí Praha-Satalice. Cílem zpravodaje je informovat místní občany o jednání zastupitelstva, kultuře, sportu, podnikání a o všeobecném dění.

Podmínky inzerce v Satalickém zpravodaji
Sazební obrazec strany: 205x290 mm
Šířka sloupce: 48 mm

S platností od 1. 1. 2019 dochází ke změně ceny inzerce v Satalickém zpravodaji:

1/1 celá strana 205x290mm cena 3.000,- Kč

½ půl strany na šířku 205x145mm cena 1.500,- Kč

½ půl strany na výšku 100x272mm cena 1.500,- Kč

1/3 strany na šířku 205x88mm cena 1.050,- Kč

¼ strany na výšku (2 sloupce) 100x145mm cena 750,- Kč

¼ strany na výšku (1 sloupec) 48x272mm cena 750,- Kč

¼ strany na šířku 205x67mm cena 750,- Kč

Cena je uvedena bez DPH


Akceptované inzertní podklady: Obrazové formáty JPG, TIFF (u čb podkladů rozlišení 200 obr. bodů/palec, u CMYK podkladů rozlišení 300 obr. bodů/palec). Vektorové formáty EPS, AI (písmo vždy převedené do křivek). Formát PDF.


 
 
 

 

Městská část Praha-Satalice 2015