Městská část Praha-Satalice
Územní studie Praha – Satalice
Komplexní elaborát

SURPMO, a.s.
110 00 Praha 1
Opletalova 1626/36

Projektové středisko
500 03 Hradec Králové
Třída ČSA 219

ODPOVĚDNÝ ZÁSTUPCE PROJEKTANTA
Ing.arch. Alena Koutová

 
  Územní studie městské části Praha - Satalice
 
 
Textová část VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ, DŮVODY POŘÍZENÍ (US Praha Satalice text.pdf - 1 MB)
Datová část VÝKRESY (SHP, MXD.zip - 200 MB)
Grafická část 1. PROBLÉMOVÝ VÝKRES.pdf - 4 MB
  2. HLAVNÍ VÝKRES - VAR. I..pdf - 6 MB
  2. HLAVNÍ VÝKRES - VAR. II..pdf - 6 MB
  3. VÝKRES DETAILNÍCH ŘEŠENÍ VYBRANÝCH LOKALIT - VAR. I. - 3 MB
  3. VÝKRES DETAILNÍCH ŘEŠENÍ VYBRANÝCH LOKALIT - VAR. II. - 3 MB
  4. VÝKRES TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY - VAR. I. - 4 MB
  4. VÝKRES TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY - VAR. II. - 4 MB
  5. VÝKRES DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY - VAR. I. - 5 MB
  5. VÝKRES DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY - VAR. II. - 5 MB
  6. VÝKRES ZELENĚ - VAR. I. - 5 MB
  6. VÝKRES ZELENĚ - VAR. II. - 5 MB
  7. VÝKRES POSOUZENÍ SOULADU S PLATNOU ÚPD - 3 MB
  8. VÝKRES MAJETKOPRÁVNÍCH VZTAHŮ - 3 MB
  9. VÝKRES ŠIRŠÍCH VZTAHŮ - 32 MB
Fotodokumentace Fotodokumentace
 
 

 

Městská část Praha-Satalice 2015