Samospráva MČ Praha-Satalice

Zastupitelstvo MČ je nejvyšším orgánem MČ a rozhoduje ve věcech patřících do samostatné působnosti MČ. Zastupitelstvu je vyhrazeno např.:

  • schvalovat program rozvoje MČ

  • schvalovat rozpočet MČ a závěrečný účet MČ

  • zřizovat trvalé a dočasné peněžní fondy MČ

  • zřizovat a rušit příspěvkové organizace a organizační složky MČ, schvalovat jejich zřizovací listiny

  • rozhodovat o vyhlášení místního referenda

  • zřizovat a rušit výbory, volit jejich předsedy a členy a odvolávat je z funkcí

Zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Satalice jsou ze zákona veřejná.


 
  Termíny zasedání Zastupitelstva městské části Praha-Satalice
 

Termíny zasedání zastupitelstva
Předpokládané termíny řádných zasedání zastupitelstva městské části Praha-Satalice
v  I. pololetí roku 2018: 


30. 1., 27. 3., 15. 5., 26. 6. 

Zasedání se konají v jídelně základní školy, začínají v 19.00 hod. a jsou veřejně přístupná. 

 

 

Městská část Praha-Satalice 2015