Samospráva MČ Praha-Satalice

Zastupitelstvo MČ je nejvyšším orgánem MČ a rozhoduje ve věcech patřících do samostatné působnosti MČ. Zastupitelstvu je vyhrazeno např.:

  • schvalovat program rozvoje MČ

  • schvalovat rozpočet MČ a závěrečný účet MČ

  • zřizovat trvalé a dočasné peněžní fondy MČ

  • zřizovat a rušit příspěvkové organizace a organizační složky MČ, schvalovat jejich zřizovací listiny

  • rozhodovat o vyhlášení místního referenda

  • zřizovat a rušit výbory, volit jejich předsedy a členy a odvolávat je z funkcí

Zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Satalice jsou ze zákona veřejná.


 
  Termíny zasedání Zastupitelstva městské části Praha-Satalice
 

Termíny zasedání zastupitelstva
Předpokládaný termín řádného zasedání zastupitelstva městské části Praha-Satalice 
do konce roku 2018:

18.12. 
 
a v roce 2019

5.2., 23.4. a 18.6.

Zasedání se bude konat v Komunitním domě MČ Praha-Satalice, ul. K Rybníčku 8 od 19.00 hod.
a je veřejně přístupné. 


 

 

 

Městská část Praha-Satalice 2015