Fyzická úřední desku naleznete před vchodem do úřadu MČ Praha - Satalice, K Radonicům 81, 190 15 Praha 9.