Prezentace spol. Accolade a Panattoni v jídelně ZŠ

Datum: 
21.10.2021 18:00 - 20:00

21. 10. OD 18 HOD. PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI ACCOLADE A PANATTONI  v jídelně Základní školy Satalice

Nový vlastník pozemků, firma Accolade CZ 50, s.r.o, představí svou vizi využití území. Ta spočívá ve vybudování dvou velkokapacitních logistických hal. MČ vítá možnost představení projektu jako jeden ze vstupů do úvah o koncepci budoucího uspořádání této části Satalic, kde se nyní nachází drobná výroba, sportovní plochy, energetika, menší sklady a v budoucnu i rezidenční bydlení. Změny územně plánovací dokumentace (Územní plán, Metropolitní plán) je třeba realizovat po zvážení všech výhod a nevýhod různých způsobů využití území.