Novinky z počátku roku 2017

24.02. 2017

Územní studie Satalic
Připomínky pořizovatele územní studie – odboru územního rozvoje hl. m. Prahy – a zástupců městské části (členové komisí a zastupitelé) byly odeslány zpracovateli. Ten nyní připomínky zapracuje a poté bude studie představena veřejnosti. O datu prezentace vás budeme informovat (vzhledem k množství připomínek se prezentace posouvá, termín prozatím nebyl stanoven).

Změna územního plánu ve prospěch relaxační plochy
Rada hl. m. Prahy souhlasí se změnou územního plánu na části parc. č. 933/681 z orné půdy na plochu pro sport a oddych (SO). Jedná se o plochu mezi biokoridorem a lesoparkem, která by v budoucnu mohla sloužit jako otevřený prostor k oddechu a relaxaci dětí i dospělých (přírodní park - pobytová louka, hřiště, venkovní posilovna, pěší cesty, louka pro psy, v případě dostatku vody malý biotop apod.). S architekty-krajináři jednáme o zpracování studie na využití prostoru.

Společnost Sportareál Praha - Satalice, s.r.o.
Po změně jednatele společnosti, kterým se od 1. 12. 2016 stal pan Milan Bíško, došlo ke změně členů dozorčí rady, jimiž jsou od 31. 1. 2017: předsedkyně Naďa Hervířová, členové pan Ing. Bohumil Pechr a Ing. Jan Martinec.

Družina základní školy
Vzhledem ke změnám organizace vyzvedávání dětí ze školní družiny jednáme s paní ředitelkou ZŠ o zlepšení prostor pro rodiče (přístřešek pro případ nepříznivého počasí).

Seniorské bydlení v objektu F statku (dům navazující na sýpku)
Na webu městské části v záložce Rozvoj městské část si můžete prohlédnout studii na využití objektu pro dostupné bydlení pro seniory nebo handicapované. Rádi bychom využili podporu Fondu dostupného bydlení hl. m. Prahy a postavili v objektu 6 bytů v podobném režimu, jako má seniorské bydlení ve stávajícím domě pro seniory (bývalá Dáňova vila). S ohledem na počet žádostí seniorů o bydlení v Satalicích jsme si jisti, že by o nové byty o vel. 1+1 až 2+kk byl zájem.

Veřejné osvětlení v areálu statku
Lampy veřejného osvětlení byly osazeny podél komunikace v areálu statku. Veřejné osvětlení bude po kolaudaci odsvěřeno hl. m. Praze.

Setkání členů komisí v ZUŠ
19. ledna proběhlo v sále Základní umělecké školy společné setkání členů komisí, se kterými jsme debatovali o dalších možnostech rozvoje městské části (mj. dotace na rekonstrukce budov a jejich následné využití (statek, hájovna), projekty na přírodní park, podpora sportu a kultury, údržba MČ atd.).

Společné setkání s jubilanty
Ve stejném prostoru, tedy v sále ZUŠ, proběhne letos 29. března od 15.30 společné setkání se seniory-jubilanty, kteří slaví výročí v prvních třech měsících roku. Těšíme se na setkání s pamětníky, které nám zpříjemní svým vystoupením děti ze základní umělecké školy. Osobní pozvání obdrží všichni zvaní včetně doprovodu.

ÚDRŽBA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-SATALICE
Úklid sněhu na komunikacích, posyp štěrkem a pískem.
Odstraňování ledových krust na chodnících.
Prořez křovin a náletových dřevin.
Úklid košů, zastávek, přemístění koše Trabantská.
Dovoz písku a štěrku.
Příprava Multicar na technickou kontrolu, úprava strojů.