Informace starostky – prosinec 2017

13.12. 2017

Základní škola
Práce na zateplení pláště budovy byly dokončeny včetně osazení venkovních žaluzií. Věříme, že se tato úprava projeví ve spotřebě energií v nadcházejícím zimním období. Další část úprav, výměna střešních světlíků, proběhne v době letních prázdnin.

Obnova školního hřiště a nová travnatá plocha pro hasiče
Zastupitelstvo hl. m. Prahy zařadilo naši žádost o finanční podporu na úpravu školního softballového hřiště do svého programu obnovy hřišť v oblasti podpory sportu a tělovýchovy na území hl. m. Prahy. Dotace ve výši 2 251 800 Kč bude použita na obnovu travnaté plochy, softballového hřiště a vytvoření běžecké dráhy.
Druhá část dotace ve výši 650 000 Kč bude využita na pozemku SDH pro vytvoření malého travnatého hřiště v ulici U Arborky vedle Sportareálu.

Rekonstrukce ve Sportareálu Praha-Satalice
Od konce listopadu probíhá vnitřní rekonstrukce budovy Sportareálu – práce byly zahájeny u fotbalových šaten, práce budou následně pokračovat v levém křídle. V jarních měsících by měly proběhnout ještě úpravy vikýřů a ostění oken, aby bylo zamezeno zatékání do prostor ve třetím podlaží budovy.

Rekonstrukce budovy K Cihelně čp. 687
Byla zpracována projektová dokumentace k rekonstrukci zbývající části objektu a zažádáno o vydání stanovisek dotčených orgánů pro stavební povolení.

Statek v ul. K Rybníčku
Pokračují práce na stavbě komunitního centra a podporovaných bytů. Úpravy na budově býv. kravínu byly dokončeny s výjimkou finální fasády, která bude dokončena v jarních měsících (vlhkost zdiva nedovolila dokončení fasády v letošním roce). V areálu přibyly nové chodníky a parkovací místa pro návštěvníky.
Zahájena byla demolice objektu A (býv. Samyco). Na jejím místě bude pouze pódium pro následné akce v komunitním centru, prostor bude upraven a bude propojen s již provedenými sadovými úpravami.

Rekonstrukce komunikace U Arborky
Pokračuje dle harmonogramu, asfaltové povrchy byly dokončeny, probíhá stavba parkovacích stání ze zámkové dlažby. Plánované dokončení stavby – březen 2018, doufáme, že bude hotovo do konce letošního roku.

Pekařství Moravec v Satalicích
Po novém roce bude nově otevřena v pronajímaných prostorách prodejna Pekařství Moravec. Věříme, že tím bude naplněno přání obyvatel mít možnost koupě čerstvého pečiva a lahůdek.

Nová otevírací doba knihovny
Knihovna Satalice bude mít od 1. ledna 2018 prodlouženou otevírací dobu:
Pondělí 15 – 18 hod.
Čtvrtek 9 – 11 a 15 – 18 hod.
Připravujeme online katalog i rezervace knížek.

Hony v Satalicích
Myslivecké sdružení Satalice – Vinoř z.s. upozorňuje obyvatele i návštěvníky městských částí, že 15. a 30. prosince od 9 do 16 hod. budou v okolí Satalic probíhat hony.
Zároveň dovolte varování, že i v okolí Satalic již byl zaznamenán výskyt prasete divokého, buďte prosím při svých vycházkách obezřetní.

KULTURA V SATALICÍCH
V podzimních měsících proběhlo několik vydařených kulturních akcí, za jejichž organizaci děkujeme zejména členkám a členům kulturní komise, zaměstnancům knihovny i úřadu a všem dobrovolníkům, kteří při nich pomáhali.

Lampionový průvod, svatomartinská husa
Přes nepřízeň počasí se před kapličkou sešlo tolik dětí s rodiči, že vytvořili téměř nekončící lampionový průvod, který na závěr světélkové cesty zaplnil louku lesoparku. Tam na děti čekala světelná show, děti dostaly sladkou odměnou a svítící tyčinku. Chutné zákusky nabízeli i hasiči z SDH Satalice. Milovníci svatomartinských dobrot poté vyrazili do sokolovny, kde již byly připraveny prostřené stoly. Ostatní mohli využít pohoštění ve stanech před sokolovnou.

Koncerty ZUŠ M. Podvalové v Satalicích
Pokud jste nestihli ve středu 21. listopadu krásný podzimní koncert dětí ze Základní umělecké školy působící v Satalicích, můžete to napravit 20. prosince při jeho zimním pokračování.

Autorské čtení v knihovně
Po krátkém úvodu moderátora se slova ujala autorka dětských knížek paní Beránková a představila svoji novou knihu. Přečetla ukázky a rovněž se ptala dětí, jak ději porozuměly, jaký očekávají vývoj a na charakteristiky postav. Ukázalo se, že děti pozorně poslouchaly a správně odpovídaly. Aby nebylo jen u čtení, krátké přestávky nám zpříjemnil pozvaný houslista.

Koncert Brass Avenue
Adventní čas odstartoval v Satalicích v pátek 1. 12. koncert skupiny Brass Avenue. Originální skupina mladíků s převážně dechovými nástroji roztančila sokolovnu, koncert si užívaly jak děti, tak i rodiče. Nikomu se nechtělo brzy domů, obecenstvo si vyžádalo tři přídavky. O občerstvení a nápoje se postarali sataličtí dobrovolní hasiči.

Rozsvícení vánočního stromku
Slavnostní rozsvícení vánočního stromu v Satalicích jako každoročně nastolilo předvánoční atmosféru, tentokrát v sobotu 2. 12. Kromě ručně pečených výrobků sousedů si mohli návštěvníci vychutnat šálek kávy či horké čokolády, svařené víno, grog, teplou klobásu, šunku i kukuřici. V sokolovně byla přichystána pro děti řada dílniček, kde si děti mohli vlastnoručně ozdobit perníčky nebo vyrobit adventní ozdoby, a další stánky s adventními výrobky a ukázka paličkování. Nezbytným symbolem vánočního období je betlém – v sokolovně jich bylo hned několik, všechny z originální sbírky pana Koutníka.
Na přípravě se podílely děti ze ZUŠ, MŠ a ZŠ, děti z kroužku Flétničky pod vedením paní Koutníkové a na závěr soubor Musica Antiqua Satalice, který v kapli přednesl soubor skladeb na středověké motivy.

Setkání se seniory
Již čtvrté setkání s našimi jubilanty se uskutečnilo v pátek 8. prosince odpoledne. Společně jsme si poslechli klavírní skladby v podání mladých klavíristek ze ZUŠ, pogratulovali oslavencům, poseděli jsme u kávy a sdělili si novinky ze Satalic i okolí.

Satalický zpravodaj
Zvláštní vánoční vydání Satalického zpravodaje je zároveň s přehledem jízdních řádů vlaků platných od 10. prosince 2017 v těchto dnech distribuováno do schránek.

Výmalba klubu seniorů
Prostory ve vile čp. 51 v ul. K Cihelně, kde se schází klub seniorů, budou tento týden vymalovány.

CO NÁS ČEKÁ V ZÁVĚRU ROKU?
20. 12. od 18.00 hod. – Vánoční koncert žáků ZUŠ – kouzelné hudební zastavení vpředvečer vánočních svátků.
24. 12. od 10.00 – Tradiční zpívání u kapličky – vánoční písničky v podání malých i velkých muzikantů. Zvonečky a rolničky s sebou!
24. 12. od 10.45 – 4. neděle adventní – mše svatá v kapli sv. Anny
24. 12. od 21.00 – Vigilie slavnosti narození Páně – mše svatá v kapli sv. Anny
25. 12. od 10.45 – Slavnost narození Páně v kapli sv. Anny
31. 12. od 10.45 – Svátek svaté rodiny – mše svatá s obnovou manželských slibů a žehnáním manželům
1. 1. 2018 od 10.45 – Slavnost Matky Boží, Panny Marie v kapli sv. Anny
………………………………………………………………………………………………………………………………………..…

Termíny zasedání zastupitelstva MČ v příštím roce: 30. 1., 20. 3., 15. 5., 26. 6.