VOLBY PREZIDENTA ČESKÉ REPUBLIKY KONANÉ TENTO PÁTEK 26. A SOBOTU 27. LEDNA 2018 !!! Volič obdrží hlasovací lístky až ve volební místnosti !!!

22.01. 2018

Na základě ustanovení § 56 odst. 5 zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky), ve znění pozdějších předpisů, budou i pro druhé kolo volby prezidenta republiky vytištěny hlasovací lístky všech kandidátů z kola prvního s označením „druhé kolo volby prezidenta“, a to na papíru žluté barvy. Tisk hlasovacích lístků pro všechny kandidáty je nutný s ohledem na to, že zákon o volbě prezidenta republiky umožňuje, aby se kandidát do 24 hodin před zahájením volby prezidenta vzdal své kandidatury; v takovém případě postupuje do druhého kola volby prezidenta kandidát, který v prvním kole volby získal další nejvyšší počet platných hlasů.

Hlasovací lístky kandidátů, kteří postoupili do druhého kola volby bude okrsková volební komise vydávat voličům ve volební místnosti, takže každý volič obdrží spolu s úřední obálkou (šedá obálka opatřená otiskem úředního razítka obecního úřadu) dva hlasovací lístky.