Komunitní centrum Satalice - projekt získal podporu ze strukturálních fondů EU.