KOMUNIKACE K RADONICŮM - HARMONOGRAM REKONSTRUKCE

13.09. 2018

Vážení občané,
vzhledem k zahájení dlouhodobě plánované rekonstrukce komunikace K Radonicům Vás zveme na společné jednání se zástupci zhotovitele, kde se dozvíte podrobné informace o rozsahu a harmonogramu prací, dopravních opatřeních, změně v trasách autobusů a další. Mezi pozvanými hosty jsou:
          SKANSKA – stavební společnost – M. Klatovec, stavbyvedoucí
          DIPRO – projektová kancelář – Ing. Polič, Ph.D., projektant
          ZAVOS – inženýring – Ing. Tamchina, stavební dozor

V pondělí 24. 9. od 18 hod. v jídelně základní školy.