Komunitní centrum - volnočasové aktivity pro veřejnost - listopad 2018