Ustavující zasedání zastupitelstva

01.11. 2018

Na ustavujícím zasedání zastupitelstva městské části Praha-Satalice dne 1. 11. 2018 byly do vedení městské části zvoleny Mgr. Milada Voborská jako starostka a Ing. Leona Táborská jako místostarostka.

Předsedkyní finančního výboru byla zvolena Ing. Daniela Vočadlová a předsedkyní kontrolního výboru JUDr. Jitka Mokrá. Předsedové komisí budou jmenováni starostkou v průběhu listopadu.

Ustavující zasedání zastupitelstva