Byty, nebytové prostory a obchody v lokalitě pod nádražím

03.04. 2019

Společnost „knesl kynčl architekti s.r.o.“ zaslala městské části Praha-Satalice k vyjádření dokumentaci pro vydání rozhodnutí o umístění stavby „Obytný soubor Satalice II. etapa“ na pozemcích bývalých dřevařských závodů, který navazuje na I. etapu – rodinné domy.

Předmětem řízení je umístění 6 objektů, které jsou propojeny podzemními garážemi. Jde o bytové a nebytové prostory, dům pro seniory, kryté parkoviště a komerční prostor (obchod). Dopravně je soubor napojen na ul. Před Tratí a dále Za Novákovou zahradou (po dokončení rodinných domů).

Záměr na využití území byl projednán na veřejném projednání v základní škole 28. listopadu 2015, od té doby investor realizuje 1. etapu (rodinné domy, kolaudace červen 2019), nyní se jedná o 2. etapu  (parc. č. 349, 351-354, 357/1, 358-362, 988/1 a 988/6 pod nádražím). 3. etapa ani 4. etapa (která vyžaduje změnu územního plánu z nerušící výroby ve prospěch ploch pro bydlení) nejsou součástí žádosti.

Podklady k vyjádření jsou v tištěné verzi dostupné na úřadu MČ Praha-Satalice u paní P. Pečové v úředních hodinách – po, st 8-12, 13-18 hod. Vaše připomínky nám doručte prosíme písemně do 18. 4. 2019.

Byty, nebytové prostory a obchody v lokalitě pod nádražím