Satalický zpravodaj č. 18/2019

04.04. 2019

 Do nového vydání Satalického zpravodaje se na stranu 10 vloudila chybka - vítání občánků se uskuteční v sobotu 22. června od 15h v přízemí Komunitního centra městské části Praha-Satalice, ul. K Rybníčku 8.  

Satalický zpravodaj č. 18/2019