Komunikace K Radonicům zkolaudována!

16.08. 2019

Právě dneska jsme obdrželi kolaudační souhlas ke zrekonstruované stavbě komunikace K Radonicům. Během pondělí budou odstraněny zákazové značky a silnice zpřístupněna vozidlům s výjimkou autobusů, které začnou obsluhovat zastávku Satalická obora až v září.

Děkujeme zhotoviteli, spol. SKANSKA, nejen za odvedenou práci, ale i za profesionální přístup k obyvatelům této ulice, spol. ZAVOS za technický dozor a hlavnímu městu Praze za financování. Radní pro technickou vybavenost Ing. Petr Hlubuček si přijel dokončenou práci prohlédnout osobně.

Všem obyvatelům děkujeme za trpělivost.

Komunikace K Radonicům zkolaudována!