28. října Den vzniku samostatného Československa

28.10. 2019

28. 10. 1918, na konci 1. světové války, vznikl po rozpadu Rakouska-Uherska samostatný Československý stát. Hlavními osobnostmi, které se o jeho vznik zasloužily, byli T. G. Masaryk, R. Štefánik a E. Beneš. Území tehdejšího nově vzniklého státu zahrnovalo Čechy, Moravu, České Slezsko, Slovensko a Podkarpatskou Rus. Prvním prezidentem byl zvolen Tomáš Garrigue Masaryk.

Československý stát pak kromě období druhé světové války existoval s různými obměnami až do roku 1993, kdy došlo k jeho rozdělení na Českou a Slovenskou republiku.

Státní svátek Den vzniku samostatného československého státu je daný § 1 zákona číslo 245/2000 Sb.

28. října Den vzniku samostatného Československa