Ošetření památných stromů u kaple sv. Anny

29.11. 2019

V pondělí a úterý 2. a 3. 12. proběhne ošetření památných stromů – lip u kaple sv. Anny  (pokud by byly nepříznivé klimatické podmínky, silný vítr nebo déšť, ošetření by posunuli o týden). V návrhu ošetření je obvodová redukce do 15%, zdravotní řez  a kontrola stávajících vazeb. Dále lokální redukce z důvodu stabilizace a u potřebných vyzdvihnutí podjezdného a podchozího profilu. Rozsah ošetření bude konzultován s technickým dozorem a všichni provádějící arboristé jsou držitelé certifikátu ETW - european treeworker. Realizaci zajišťují Lesy hl. m. Prahy www.lesypraha.cz