Doporučení Ministerstva zdravotnictví ČR - koronavirus

05.03. 2020

Pro občany ČR vracející se z italských oblastí Emilia-Romagna, Lombardie, Piedmont a Veneto vydalo Ministerstvo zdravotnictví ČR následující doporučení:

http://mzcr.cz/dokumenty/doporuceni-ministerstva-zdravotnictvi-obcanum-c...

Na stránkách ministerstva najdete i další informace související s epidemií způsobenou koronavirem.

Pokud potřebujete poradit v souvislosti s aktuálním výskytem koronaviru, ať už jste občan či zdravotník, je vám k dispozici infolinka Státního zdravotního ústavu, která má číslo: 724 810 106. Linka je v provozu denně od 9 do 21 hodin. ​

Ministerstvo nabádá občany ČR, aby především dodržovali základní pravidla hygieny a nepodléhali panice způsobené zprávami některých médií.

Další aktuální informace najdete i na portálu MHMP https://bezpecnost.praha.eu/