HAVÁRIE VODY

07.03. 2020

7. 3. Havárie vodovodního řadu v ul. Trabantská s dopadem na celé Satalice. Náhradní zásobování zajištěno. Předpoklad opravy v odpoledních hodinách.