Nová nařízení hygienické stanice hl. m. Prahy od 25. 7.

24.07. 2020

Za účelem zamezení šíření koronaviru byla vydána nová nařízení krajské hygienické stanice hl. m. Prahy, která zakazují pohyb osob v metru bez ochranných prostředků zakrývajících dýchací cesty od 25. 7. a od 27. 7. 2020 i ve zdravotnických zařízeních na území hlavního města, včetně lékáren, čekáren u ordinací ambulantních lékařů, pediatrů a tak dále.