Vyjádření k záměru "D0, stavba 520 Březiněves-Satalice" - SOKP do 25. 11. 2020

23.10. 2020

V informačním systému EIA, na portále CENIA je možné se seznámit s dokumentací připravované části silničního okruhu kolem Prahy, část 520, vedoucí kolem Satalic: https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_MZP500

Dokumentace uvažuje 3 varianty k posouzení - 1. povrchová, 2. zahloubená, 3. tunelová. Po dohodě je k nahlédnutí na úřadu MČ - viz příloha.

Připomínky je možné zaslat ve lhůtě 30 dnů od zveřejnění, tedy do 25. 11. 2020.

Vzhledem k vyhlášenému nouzovému stavu jsme požádali ŘSD o stažení tohoto oznámení a jeho zveřejnění v době, kdy bude možné sejít se s obyvateli i odborníky za standardních podmínek.

Bohužel naše žádost nebyla vyslyšena, stanovisko ŘSD připojujeme v příloze. Termín k vyjádření tedy zůastává beze změny.