Svoz a sběr komunálního odpadu na území hl. m. Prahy

26.10. 2020

V rámci zachování fungování městské infrastruktury je svoz a sběr komunálního odpadu zajištěn s účinností od 22. 10. 2020  následovně:

  1. Svoz směsného odpadu – probíhá bez omezení, svoz bude i nadále zajišťován standardně v nastavených svozových dnech a četnostech,
  2. Svoz využitelných složek komunálního odpadu (papír, sklo, plasty, tetrapack, kovy, bioodpad) – probíhá bez omezení, svoz bude i nadále zajišťován standardně v nastavených svozových dnech a četnostech,
  3. Sběrné dvory hl . m. Prahy – provoz nepřerušen.  Výjimkou je SD v ulici generála Šišky, kde jsou zástupci jeho obsluhy v karanténě. Z tohoto důvodu bude provoz sběrného dvora omezen na dny pondělí – pátek – od 08:30 – 12:30, sobota a svátky zavřeno. Omezení trvá již od 21. 10. do odvolání (karanténa je nařízená do příští středy, tj. do 28. 10.).
  4. Kompostárna hl. m. Prahy ve Slivenci – provoz nepřerušen, provoz probíhá v souladu v nastavenou provozní dobou zařízení,

5) Služba přistavování velkoobjemových kontejnerů na objemný odpad a bioodpad – nepřerušena a i nadále probíhá dle schválených harmonogramů přistavení.

6) Svoz nebezpečného odpadu:

a) Stabilní sběr a svoz NO – probíhá bez omezení,

b) Mobilní sběr NO – probíhá bez omezení ,

c) Svoz nepoužitelných léčiv z lékáren zapojených do systému města – probíhá bez omezení.

Upozorňujeme, že zajištění výše uvedených plnění se bude odvíjet od provozních možností jednotlivých dodavatelů. Pokud dojde ke snížení jejich personálních kapacit, může dojít k omezení poskytování některých služeb s tím, že prioritou města bude zajištění služeb, jejichž plnění (zachování) je výslovnou povinností města.

Provoz kontaktních center svozových společností:

Od pondělí 26.10. se upravuje provozní doba pro osobní návštěvy klientů následovně:

Pondělí – 8 – 13 hodin

Středa – 13 – 18 hodin

Ve všech prostorách zákaznických centrech je nezbytné dodržovat standardní hygienická opatření – vstup pouze ze zakrytým nosem a ústy, desinfekce rukou při vstupu. Obchodní zástupci budou nadále klientům k dispozici i mimo provozní dobu určenou pro osobní návštěvy a to prostřednictvím elektronické komunikace. Provozní doba může být upravena i jinak, např. na základě pokynů vedení jednotlivých společností.  

O dalším vývoji a případných změnách v organizaci svozu komunálního odpadu v Praze Vás budeme průběžně informovat, s ohledem na vývoj situace s koronavirem v ČR.