Informace starostky - leden 2023

24.01. 2023

Volba prezidenta – 1. kolo

Ve dnech 13. a 14. ledna proběhlo první kolo voleb prezidenta České republiky. Účast v Satalicích přesáhla 82 % oprávněných voličů, kteří volili standardní cestou ve volební místnosti v jídelně ZŠ Praha-Satalice.

V areálu požární zbrojnice dobrovolných hasičů se konaly volby pro lidi v izolaci s onemocněním covid-19, a to pro městské části: Praha 8, Praha 9, Praha 14, Praha 18, Praha 19, Praha 20, Praha 21, Běchovice, Březiněves, Čakovice, Dolní Chabry, Dolní Počernice, Ďáblice, Klánovice, Satalice, Troja a Vinoř. Této možnosti využilo celkem v hl. m. Praze 72, v Satalicích 5 voličů. Podrobné výsledky jsou uvedeny na www.volby.cz a www.satalice.cz

 

Rekonstrukce domu č.p. 51

Stavba jde do finále, byty přiděleny bytovou komisí podle doručených žádostí.

 

Záměr Panattoni Prague Park Satalice stažen

MČ obdržela stanovisko odboru ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy, že dne 13. 12. 2022 obdržel příslušný úřad žádost oznamovatele záměru o ukončení procesu posuzování vlivů citovaného záměru na životní prostředí podle zákona.

 

Koupě pozemku parc. č. 518/13, ul. Za Železnicí

Pokračuje výkup navazujících pozemků pod komunikací. Následně budou povedena jednání s hl. m. Prahou o provedení dalších kroků, které povedou k přeložce vodovodního a kanalizačního řadu pro obytné domy v ulici Za Novákovou zahradou (u lesoparku Arborka) a celková rekonstrukci komunikace, včetně cyklostezky A44.

Nový vlastník pozemků býv. Českých dřevařských závodů u nádraží

Nový vlastník pozemků parc.č.347/1, 353, 354, 359, 360, 361, 362, 351, 352, 349, 357/1, 358, 359, 289, 294/3 v k. ú. Satalice je společnost SKANSKA, a.s. Svůj záměr přijdou pravděpodobně představit na zasedání zastupitelstva městské části konané dne 28. 2. 2023 v komunitním centru ul. K Rybníčku 8.

 

Nové lavičky v lesoparku K Radonicům

Při vycházkách lesoparkem na vás čekají obnovené lavičky, za které vděčíme správci lesa, odboru ochrany prostředí hl. m. Prahy. 

 

Kácení rizikových stromů v oboře – během zimních měsíců (od 18. 1.)

Na základě prohlídky stromů v satalické bažantnici byly vyhodnoceny rizikové stromy (přestárlé jasany), které budou v zimních měsících pokáceny. Kácení stromů bude provedeno odborně pod dohledem správce lesa, odboru ochrany prostředí hl. m. Prahy.

K bezpečnostním zásahům v okolí cest dojde na vyznačených místech.

Prosíme Vás o respektování případných zákazů vstupu a opatrnost při návštěvě lesa.

 

Tříkrálová sbírka

V neděli 15. 1. se pod záštitou farnosti uskutečnila v Satalicích Tříkrálová sbírka, jejíž výtěžek putuje na pomoc nemocným, handicapovaným a dalším lidem v tísni. Děkujeme všem, kteří přispěli.

PřílohaVelikost
Soubor info_leden_2023.docx17.29 KB