Důležitá telefonní čísla

Magistrát hl. m. Prahy - Krizové řízení

http://magistrat.praha.eu/Urad/Odbory-magistratu/krizoveho-rizeni/area5988

Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy150
Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy
- územní středisko záchranné služby
155
Policie ČR - Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy158
Městská policie hl. m. Prahy156
Jednotné evropské číslo tísňového volání112
Operační středisko Krizového štábu hl. m. Prahy222 022 200

Základní složky IZS
http://magistrat.praha.eu/Urad/Odbory-magistratu/krizoveho-rizeni/area6056

Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy
http://www.hzspraha.cz/
http://www.mvcr.cz/hasici

Policie České republiky - Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy
http://www.policie.cz/uzemni-utvary-krajske-reditelstvi-policie-pha.aspx
http://www.mvcr.cz/policie

Městská policie hlavního města Prahy
http://www.mppraha.cz


Zdravotnictví

Nemocnice na  Bulovce - Budínova67/2, Praha 8, budova č.2 - dospělí 
Fakultní nemocnice Královské Vinohrady - Šrobárova 1150/50,  Praha 10 
Thomayerova nemocnice, Vídenská 800, Praha 4 
ÚNV - Vojenská fakultní nemocnice - U Vojenské nemocnice 1200, Praha 6 
Fakultní nemocnice v Motole, V Úvalu 84/1, Praha 5 
Fakultní nemocnice Královské Vinohrady - Šrobárova 1150/50,  Praha 10 
Poliklinika Prosek – Lovosická 40/440, Praha 9 – děti286 881 517
Zubní pohotovost Praha 1, Městská poliklinika Praha, Spálená 12, Praha 1222 924 268
Zubní pohotovost Praha 4, Thomayerova nemocnice, Vídenská 800, Praha 4261 083 546

Zdravotnická záchranná služba hlavního města Prahy - územní středisko záchranné služby
http://www.zzshmp.cz


Linky důvěry, krizová centra

Dětské krizové centrum

241 480 511
777 664 672

DROP IN222 221 431
Lékařské informační centrum296 181 212
Linka bezpečí dětí a mládeže

800 155 555
116 111

Linka Dona251 511 313
SOS centrum

222 514 040
222 521 912
777 734 173
728 047 416

Pražská linka důvěry222 580 697
Linka důvěry prevence obchodu s lidmi222 717 171
Linka důvěry pro děti týrané, zneužívané a zanedbávané – nonstop241 484 149
Linka proti bolesti224 435 587
Linka proti rakovině prsu – AVON800 180 880
Linka psychopomoci224 214 214
Nádorová telefonní linka224 920 935
Národní linka prevence AIDS800 144 444
Pomoc obětem trestné činnosti257 317 100
Růžová linka pro děti272 736 263
Senior telefon800 157 157
Toxikologické informační středisko224 915 402
Vzkaz domů (dítě na útěku)800 111 113
Zlatá linka seniorů800 200 007

Poruchy a závady

Elektrický proud
Poruchy v dodávce elektrického proudu
Pražská energetikaTel.: 224 915 151
Praha 2, Kateřinská 9
Tel.: 224 915 151
Veřejné vodovody
Poruchy v dodávce vody na veřejné části vodovodů
Tel.: 840 111 112
WWW: https://www.pvk.cz
 
Plyn
Havárie rozvodů plynu
Pražská plynárenská
U Plynárny 500, Praha 4
Tel.: 1239
Veřejná kanalizace
Poruchy veřejné kanalizace
Pražské vodovody a kanalizace
Na Rozhraní 1, Praha 8
Tel.: 267 310 543
Veřejné osvětlení
Poruchy veřejného osvětlení

Technologie hlavního města Prahy, a.s.,
Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7
IČ 25672541, DIČ CZ25672541
tel.: +420 277 004 055, +420 778 889 801
web.: www.thmp.cz.

Silniční komunikace
Závady mající vliv na bezpečnost  a plynulost provozu
Technická správa komunikací
Na Bojišti 5, Praha 2
Tel.: 224 231 856

Odpady

Volejte call centrum Pražských služeb tel. 284 091 888

Na uvedeném tel. čísle vyřídíte :

 • dotazy a podněty na svoz odpadu
 • jak si zajistit svoz odpadu
 • oznámení ztráty popelnice
 • vadné a znečištěné nádoby na odpad
 • jak třídit odpad
 • objednávky velkoobjemových kontejnerů
 • otázky kolem dopravního značení
 • odevzdávání odpadů do sběrných dvorů
 • čištění a údržba komunikací
 • vysypávání košů na odpadky
 • stížnosti

Není třeba hledat tel. číslo místně příslušné provozovny ani volat ředitelství.