Formuláře a žádosti

Monitoring zápachu z průmyslové výroby

Nadpis Příloha Datum aktualizace
Měsíční hlášení k místnímu poplatku z pobytu stáhnout 12.04.2023
Monitoring zápachu z průmyslové výroby stáhnout 01.04.2021
Odhlášení psa stáhnout 23.05.2022
přihláška k místnímu poplatku za psa stáhnout 04.10.2023
Registrační list plátce místního poplatku z pobytu stáhnout 12.04.2023
Zábor veřejného prostranství stáhnout 07.06.2023
Žádost o poskytnutí individuální dotace FO stáhnout 17.10.2019
Žádost o poskytnutí individuální dotace PO stáhnout 06.10.2020
Žádost o poskytnutí informace stáhnout 30.10.2019
Žádost o pronájem bytu ve správě MČ Praha-Satalice stáhnout 02.08.2023
Žádost o vydání povolení kácení stáhnout 11.04.2023
Žádost o zrušení místa trvalého pobytu stáhnout 17.10.2019