Fotogalerie - kulturní akce

Prohlášení k ochraně osobnosti

Fotografie zveřejněné na internetových stránkách www.satalice.cz byly pořízeny výhradně pro zpravodajské účely Městské části Praha-Satalice. Pokud však máte za to, že některá ze zveřejněných fotografií porušuje Vaše oprávněné zájmy a Vy si nepřejete, aby fotografie, na které jste zobrazen(a), byla zveřejněna, neváhejte nás prosím kontaktovat prostřednictvím emailu na adrese urad@mcsatalice.cz. Nezapomeňte poslat odkaz na konkrétní fotografii.

Děkujeme za pochopení