Vítání ptačího zpěvu

14.04. 2012

foto: RNDr. Aleš Střecha

11. ročník jarní vycházky za našimi opeřenými přáteli! Organizováno Českou ornitologickou společností.
Vycházka skrz Satalickou bažantnici do Vinořského lesoparku se neobyčejně vydařila. Cestou jsme pozorovali mnoho druhů ptáků, počínaje sojkou obecnou, sýkorou babkou, modřinkou i koňadrou, zvonkem zeleným, brhlíkem lesním, drozdem zpěvným, špačkem obecným, strakapoudem velkým a prostředním, pěnkavou obecnou, budníčkem menším i kosem černým. Některé ptáky jsme pouze slyšeli - pěnici černohlavou ("Černohlávka"), střízlíka obecného nebo krutihlava  obecného. Vysoko nad hlavou kroužil jestřáb lesní a káně lesní. Přes cestu nám přeběhl zajíc polní či srnec obecný. Seznámili jsme se s kroužkováním ptáků i jejich odchytem do sítí. Výpravu jsme zakončili u dvojice vinořských rybníků - "U kamenného stolu" a Biologického.
Velké poděkování patří našim průvodcům - rodině Sládečkových a RNDr. Jiřímu Sádlovi.     

Vítání ptačího zpěvu
Vítání ptačího zpěvu
Vítání ptačího zpěvu
Vítání ptačího zpěvu
Vítání ptačího zpěvu
Vítání ptačího zpěvu
Vítání ptačího zpěvu
Vítání ptačího zpěvu
Vítání ptačího zpěvu
Vítání ptačího zpěvu
Vítání ptačího zpěvu
Vítání ptačího zpěvu
Vítání ptačího zpěvu
Vítání ptačího zpěvu
Vítání ptačího zpěvu
Vítání ptačího zpěvu
Vítání ptačího zpěvu
Vítání ptačího zpěvu
Vítání ptačího zpěvu
Vítání ptačího zpěvu