1. Ročník satalického "Deskohraní"

11.02. 2016

|achy, dáma, pexeso, domino, pi?vorky, hlavolamy, logické karetní hry nebo třeba i shogi či mankala. Velký úspěch měl i ?achový stolek pana učitele Neumana ze satalické základní ?koly, který byl připraven vyzvat v?echny malé i velké ?achisty. Svou premiéru mělo na deskohraní i představení unikátního konceptu "Fantastické karty", které si mnozí účastníci na místě zakoupili za zvýhodněnou cenu přímo od tvůrců této hry. V?echny tyto známé i méně neobvyklé hry jste měli příle.itost si vyzkou?et v neděli 23. ledna ve Sportareálu Satalice na 1. ročníku satalického Deskohraní a děti si dokonce mohly za své herní sna.ení odnést i sladkou odměnu.
Přesto.e jsme akci pořádali poprvé, při?lo vás více ne. 100 a za to vám děkujeme. Ná? velký dík patří hlavně man.elům Haně a Davidovi Kotinovým, hlavním iniciátorům celé akce a i v?em dobrovolníkům, proto.e bez nich bychom si nehráli. A pokud se vám akce líbila, v co. doufáme, dejte nám vědět. Rádi pro vás zorganizujeme i druhý ročník.