Satalické slavnosti 27. 9. 2019

30.09. 2019

Je to už rok, co bylo slavnostně otevřeno Komunitní centrum Jiřího Hubače, který by oslavil nedožité 90. narozeniny. K tomu se přidružily i další výročí jako 130 let od vzniku samostatné obce Satalice, 45 let od přičlenění Satalic k Praze a další. To byl důvod na oslavu.
Před vlastním zahájením hrála k poslechu skupina Swing Trio. Poté akci oficiálně zahájil populární moderátor Alexander Hemala, který uvítal rodinu Hubačovu a všechny návštěvníky. Následně starostka Milada Voborská a místostarostka Leona Táborská seznámily přítomné s Komunitním centrem.
Pan Hemala potom pozval na pódium rodinu Hubačovu a rozproudila se debata vzpomínající na zesnulého Jiřího Hubače. O tom, jaký to byl výjimečný a charakterní člověk všechny přesvědčil Patrik Ulrich, autor knihy Šlechtic příběhů, která pojednává o životě a tvorbě Jiřího Hubače.
Následovalo vystoupení flétnového souboru Tikari ze Základní umělecké školy Marie Podvalové a potom volné hudební pásmo v podání skupiny Swing Trio. Ukázku streetdance předvedla taneční skupina Nextstyle. Souběžně probíhala i výstava Ztracené Satalice, kde byly ukázky dobových fotografií v porovnání s dnešním stavem. Kronikář pan Libor Vrabec prodával svoji knihu Satalické pohlednice v průběhu století. Zájemci mohli zakoupit i již zmíněnou knihu Šlechtic příběhů. Byla zde i dětská dílnička či model Satalic. Po celou dobu běželo promítání leteckých záběrů na Satalice a okolí.
K dalším velmi zajímavým vystoupením patřilo pěvecké trio Sester Ježkových v klavírním doprovodu. Skladby Jaroslava Ježka prostě mají stále své kouzlo. Na závěr ještě pohovořil Patrik Ulrich, jak se dostal k napsání knihy Šlechtic příběhů. To symbolicky ukončilo oslavu nedožitých narozenin Jiřího Hubače a po něm pojmenovaného Komunitního centra.

Video z vystoupení flétnového souboru Tikari je uloženo na adrese: https://youtu.be/uPSHqftkBOM

Text a foto – J. Piroch.