Satalické slavnosti 27. 9. 2019

30.09. 2019

Je to už rok, co bylo slavnostně otevřeno Komunitní centrum Jiřího Hubače, který by oslavil nedožité 90. narozeniny. K tomu se přidružily i další výročí jako 130 let od vzniku samostatné obce Satalice, 45 let od přičlenění Satalic k Praze a další. To byl důvod na oslavu.
Před vlastním zahájením hrála k poslechu skupina Swing Trio. Poté akci oficiálně zahájil populární moderátor Alexander Hemala, který uvítal rodinu Hubačovu a všechny návštěvníky. Následně starostka Milada Voborská a místostarostka Leona Táborská seznámily přítomné s Komunitním centrem.
Pan Hemala potom pozval na pódium rodinu Hubačovu a rozproudila se debata vzpomínající na zesnulého Jiřího Hubače. O tom, jaký to byl výjimečný a charakterní člověk všechny přesvědčil Patrik Ulrich, autor knihy Šlechtic příběhů, která pojednává o životě a tvorbě Jiřího Hubače.
Následovalo vystoupení flétnového souboru Tikari ze Základní umělecké školy Marie Podvalové a potom volné hudební pásmo v podání skupiny Swing Trio. Ukázku streetdance předvedla taneční skupina Nextstyle. Souběžně probíhala i výstava Ztracené Satalice, kde byly ukázky dobových fotografií v porovnání s dnešním stavem. Kronikář pan Libor Vrabec prodával svoji knihu Satalické pohlednice v průběhu století. Zájemci mohli zakoupit i již zmíněnou knihu Šlechtic příběhů. Byla zde i dětská dílnička či model Satalic. Po celou dobu běželo promítání leteckých záběrů na Satalice a okolí.
K dalším velmi zajímavým vystoupením patřilo pěvecké trio Sester Ježkových v klavírním doprovodu. Skladby Jaroslava Ježka prostě mají stále své kouzlo. Na závěr ještě pohovořil Patrik Ulrich, jak se dostal k napsání knihy Šlechtic příběhů. To symbolicky ukončilo oslavu nedožitých narozenin Jiřího Hubače a po něm pojmenovaného Komunitního centra.

Video z vystoupení flétnového souboru Tikari je uloženo na adrese: https://youtu.be/uPSHqftkBOM

Text a foto – J. Piroch.

 

Satalické slavnosti 27. 9. 2019
Satalické slavnosti 27. 9. 2019
Satalické slavnosti 27. 9. 2019
Satalické slavnosti 27. 9. 2019
Satalické slavnosti 27. 9. 2019
Satalické slavnosti 27. 9. 2019
Satalické slavnosti 27. 9. 2019
Satalické slavnosti 27. 9. 2019
Satalické slavnosti 27. 9. 2019
Satalické slavnosti 27. 9. 2019
Satalické slavnosti 27. 9. 2019
Satalické slavnosti 27. 9. 2019
Satalické slavnosti 27. 9. 2019
Satalické slavnosti 27. 9. 2019
Satalické slavnosti 27. 9. 2019
Satalické slavnosti 27. 9. 2019
Satalické slavnosti 27. 9. 2019
Satalické slavnosti 27. 9. 2019
Satalické slavnosti 27. 9. 2019
Satalické slavnosti 27. 9. 2019
Satalické slavnosti 27. 9. 2019
Satalické slavnosti 27. 9. 2019