Historie

Vesnička Satalice se původně nazývala Sotalice a tak je také zmiňována již od roku 1374. Ze starších dob o ní máme velmi málo zpráv, a ty se týkají většinou zdejší krčmy.

Původ jména Satalice

Původ jména se vykládá v odborné literatuře dvojím způsobem. Buď to byla ves lidí Sotalových, nebo mohlo jít o přezdívku, vzniklou z dříve používaného slova sotat, což znamená strčit do někoho, udeřit někým o zem apod. Slovo sota znamená ránu. Satalice tedy byly ves satalů, strkačů a rváčů. R. 1374 Sathalitcz, 1412 Satalicz, v 16 století Satalice.

Satalice mají své dějiny spjaty se sousedními místy - Vinoří, Ctěnicemi, ale i Kbely a Letňany, s kterými tvořívaly společné vlastnictví.

Vedle budov převážně výrobního charakteru vyniká mešní kaple sv. Anny. Je to drobná jednolodní obdélníková stavba z roku 1730. Stojí na jižním okraji satalické bažantnice, asi 60 metrů od jejího vchodu v ohradní zdi. Bažantnice byla založena v 18. století na šestnácti hektarech. Dnes je to chráněná Státní přírodní rezervace, kde najdeme kromě starých stromů i vzácné druhy hmyzu a četná ptačí hnízdiště.

Mnoho zajímavého nás však čeká na cestě ze Satalic k Vinoři. Pěšinou mezi zbylými stromovými velikány dojdeme k cestě, která je spojena s romantickou alejí starých kaštanů. Odtud vede lesní stezka k hradišti ve Vinořské oboře. Několik metrů vysoké valy obepínají jižní okraj Velkého hradiště. K němu přiléhá na jižní straně Malé hradiště, které je vlastně "předhradím" a bránilo přístupu na hlavní hradiště.

Satalický uličník aneb procházka ulicemi v obrazech

Stránky jsou vedeny po jednotlivých ulicích a je zde prozatím asi 250 fotografií. Autor stránek: Libor Vrabec.

Satalice ve století minulém a kousíček i v předminulém

Staré pohlednice, fotografie, mapy, letecké snímky. Významní rodáci a obyvatelé Satalic, školství v obci, kultura: loutkové divadlo, ochotnické divadlo, letní kino a kulturní středisko, spolky, sport, apod. Autor stránek: Libor Vrabec.