Inzerce

Satalický zpravodaj je občasník vydávaný městskou částí Praha-Satalice. Cílem zpravodaje je informovat místní občany o jednání zastupitelstva, kultuře, sportu, podnikání a o všeobecném dění.

Podmínky inzerce v Satalickém zpravodaji
Sazební obrazec strany: 183 x 260 mm
Formáty inzerce a cena s platností od 1. 1. 2022:
1/1 183 x 260 mm cena 3.000,- Kč
½ strany na šířku 183 x 128 mm cena 1.500,- Kč
1/3 strany na šířku 183 x 84 mm cena 1.050,- Kč
¼ strany na výšku 90 x 128 mm cena 750,- Kč
1/8 strany na šířku 90 x 62 mm cena 375,- Kč
Cena je uvedena bez DPH.

Akceptované inzertní podklady: Obrazové formáty JPG, TIFF (u čb podkladů rozlišení 200 obr. bodů/palec, u CMYK podkladů rozlišení 300 obr. bodů/palec). Vektorové formáty EPS, AI (písmo vždy převedené do křivek). Formát PDF.