Odpady a nakládání s nimi

Stálé informace

Poplatek za komunální odpad: Místní poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci (od 1.1. 2022) (Portál hlavního města Prahy) (praha.eu)

ŽÁDOSTI – BIOPOPELNICE Komplexní systém nakládání s komunálním odpadem (praha.eu)Bioodpad - praha.eu

U všech typů žádostí je povinnost je podávat elektronicky.

Vážení podnikatelé,
v souvislosti s platnými právními předpisy* si Vám touto cestou dovolujeme připomenout povinnost třídit podnikatelský odpad a neodhazovat jej do veřejných stanovišť.
Velká většina z Vás nakládá se svým odpadem správně, čímž pomáháte šetřit pražské životní prostředí i prostředky Pražanů. Vyzýváme Vás ostatní, abyste se přidali – pomůžete tím městu, a zároveň se vyhnete zbytečným pokutám.
Ideálním řešením je mít vlastní nádoby jak na směsný, tak tříděný odpad. Pro ty z Vás, kteří odpadu produkujete málo, poskytuje Praha novou službu Virtuální nádoby.
Podrobnosti naleznete na dalších stranách.
Děkujeme!

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
Odbor ochrany prostředí
Oddělení odpadů
Jungmannova 35/29, 11000 Praha 1

PřílohaVelikost
PDF icon pro_podnikatele_032024.pdf787.85 KB

 Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo obecně závaznou vyhlášku, která omezuje od října 2023 spalování suchého rostlinného materiálu v otevřených ohništích na celém území hl. města Prahy.
Nová obecně závazná vyhláška hlavního města Prahy č. 5/2023 (Usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 6/30 ze dne 14.9.2023) o omezení spalování suchého rostlinného materiálu v otevřených ohništích na území hl. m. Prahy vychází z § 16 odst. 5 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů. Vyhláška zakazuje spalování suchého rostlinného materiálu v otevřených ohništích za účelem jeho odstraňování na celém území hlavního města Prahy. Vyhláška zároveň uvádí, co se rozumí rostlinným materiálem a jak s ním nakládat. I nadále bude možné spalovat v otevřených ohništích suché dřevo a šišky, pokud je taková činnost realizována jako volnočasová aktivita, spojená například s přípravou jídla na otevřeném ohništi či grilu, s výjimkou období, kdy je vyhlášena smogová situace.

https://portalzp.praha.eu/jnp/cz/ovzdusi/obecne_zavazna_vyhlaska_HMP_520...(Tento odkaz se otevře v novém okně)

https://portalzp.praha.eu/file/3636988/vyhlaska_c._5_2023.pdf(Tento odkaz se otevře v novém okně)

 

Hlavní město Praha navázalo spolupráci se společností GREEN Logistics CZ s.r.o., na jejímž základě tato společnost v souladu s pověřením uděleným od výrobců pneumatik nově provozuje v rámci sběrných dvorů na území hlavního města Prahy veřejná místa zpětného odběru odpadních pneumatik. Zatímco dosud bylo odevzdávání odpadních pneumatik ve sběrných dvorech HMP zpoplatněno, nově zde mohou občané a další koneční uživatelé odevzdávat odpadní pneumatiky ke zpětnému odběru zcela zdarma.

Je třeba upozornit, že možnost odevzdání odpadních pneumatik ke zpětnému odběru má určitá zákonem daná omezení. Společnost GREEN Logistics CZ s.r.o. jako provozovatel může v souladu s právními předpisy odmítnout převzetí odpadních pneumatik v případě že:

 • z důvodu kontaminace nebo závažného poškození ohrožují zdraví osob, které zpětný odběr provádějí, nebo pokud obsahují přidaný odpad,
 • vzhledem k množství a typu pneumatik, či jiným okolnostem lze mít důvodné pochybnosti, že pocházejí od konečného uživatele (např. pneuservis/autoservis),
 • v množství, které přesahuje okamžitou kapacitu místa zpětného odběru.

Odpadní pneumatiky mohou občané i nadále odevzdávat ke zpětnému odběru na jiných místech zpětného odběru zřízených společností GREEN Logistics CZ s.r.o. nebo provozovatelem kolektivního systému ELT Management Company Czech Republic s.r.o. (Eltma), zejména v pneuservisech a autoservisech na území HMP. Kompletní seznam míst zpětného odběru odpadních pneumatik je zveřejněn na internetových stránkách Ministerstva životního prostředí – viz https://www.mzp.cz/cz/odber_pneu

V Satalicích je to konkrétně:

Cihelně 420 (Areál sběrného dvora IPODEC - ČISTÉ MĚSTO a.s.)          Po - Pá 8:30 - 17:00, So 8:30 - 15:00

Drahelická 195/16 (Autodílna Jan Šálek)                                                    Po - Pá 9:00-15:00

Občanům je nově k dispozici ke stažení formulář, do kterého mohou nahlásit výskyt zápachu. Informace nahlášené touto cestou budou vyhodnoceny a případně sloužit jako podklad pro projednání problematického zápachu s provozovateli.

Vyplněný formulář zasílejte prostřednictvím e-mailuposta@praha.eu nebo datové schránky: IDDS 48ia97h
 
Žádáme občany, aby stížnosti na zápach činili výhradně touto formou, aby nedocházelo k duplicitě příchozích stížností a tím ke zkreslování dat.

http://portalzp.praha.eu/jnp/cz/ovzdusi/MHMP_monitoring_zapachu_22021.html

 

PřílohaVelikost
PDF icon formular_monitoring_zapachu.pdf46.82 KB

S účinností od 1. 1. 2020 byl zahájen pilotní projekt sběru použitých tonerových a inkoustových kazet na vybraných sběrných dvorech hl. m. Prahy. Sběrné dvory jsou vybaveny samostatnou 240 l sběrnou nádobou červené barvy (viz foto) určenou výhradně pro sběr použitého tiskového spotřebního materiálu. Do sběrných nádob je možné odkládat jak originální, tak i kompatibilní či renovované tonerové a inkoustové kazety.

Tato služba je dostupná na 3 sběrných dvorech, a to konkrétně na:

 • sběrném dvoře Zakrytá, Praha 4 – Spořilov
 • sběrném dvoře Pod Šancemi, Praha 9 – Vysočany
 • sběrném dvoře Generála Šišky, Praha 12 - Modřany

Projekt je realizován ve spolupráci s Asociací renovátorů tonerů, z.s., https://www.setriprirodu.cz(Tento odkaz se otevře v novém okně). Případné otázky, týkající se sběru použitých tonerových a inkoustových, prosím směřujte na emailovou adresu: info@setriprirodu.cz

ŽÁDOSTI – BIOPOPELNICE Komplexní systém nakládání s komunálním odpadem (praha.eu)Bioodpad - praha.eu 

U všech typů žádostí je povinnost je podávat elektronicky.

 

PřílohaVelikost
PDF icon referendum.pdf45.31 KB

http://portalzp.praha.eu/jnp/cz/odpady/pro_obcany/vite_kam_odlozit_oleje_ze_smazenych.html

Praha zavádí nově sběr použitých rostlinných olejů a tuků. Použitý olej budou moci občané odevzdávat na všech sběrných dvorech. Podmínkou je, aby byly v uzavíratelných plastových obalech nejlépe v PET lahvích.

Hlavní město uzavřelo smlouvu se společností Viking group s.r.o., která bude zajišťovat na všech 20 sběrných dvorech hl. m. Prahy sběr použitých potravinářských olejů a tuků.

Kam s ním???  Co s olejem z fritovacího hrnce nebo pánve?

Na každém sběrném dvoře je umístěna nádoba s nálepkou označující, že jde o nádoby určené k odkládání použitých kuchyňských olejů z domácností.

Jak sbírat kuchyňský olej?

Podmínkou je, aby oleje zbavené zbytků jídla byly v uzavíratelných obalech avšak v  žádném případě ne skleněných, ale pouze v plastových obalech: PET lahvích, uzavřených kbelících nebo kanystrech.

Co z toho bude mít občan?

Ušetří své peníze a hlavně své životní prostředí. Sběr a přistavení nádob je ze strany Viking group s.r.o. totiž realizován zdarma a město navíc získá finanční odměnu dle vysbíraného množství, kterou může investovat do dalšího rozvoje městského odpadového systému.

Proč sbírat a nevylévat olej do kanálu?

Sbíráním tohoto odpadu je šetřena už tak těžce zkoušená kanalizační síť před nežádoucím zanesením. Současná praxe při jeho zbavování vedla k dvěma nežádoucím jevům:

1. Vyhazováním PET láhví s olejem do komunálního odpadu, dochází často k otevření či narušení láhve a jejímu vylití. Olej pak je roznášen v okolí kontejnerů, které je jím znečištěno a je zdrojem nepříjemného zápachu.  

2. Vyléváním použitého oleje do záchodů či umývadel dochází k postupnému ulpívání oleje na stoupačkách nebo v odpadových trubkách a následnému přilepování nečistot – vlasů, chlupů aj. na stěnách. Snižuje se průchodnost a v krajním případě může dojít až k ucpání stoupaček a kanalizace.

A co na to hlodavci?

Čisté kanály a stoupačky se nebudou určitě líbit hlodavcům! Jejich kolonie sužují život občanů Prahy a zvyšují náklady na deratizaci.

Jedinečná možnost a pět much jednou ranou!

Nyní mají Pražané jedinečnou možnost se preventivně bránit ucpané stoupačce, mastnému kanálu, spokojeným hlodavcům, loužím tuku u popelnic - to vše na straně jedné a na straně druhé  poskytnout použitý olej pro další ekologické využití. Váš olej je zpracován a transformován na celou škálu ekologicky šetrných výrobků, které odlehčují přírodě a našemu městu od zamoření ropnými produkty.

Pojďme šetřit!

Ušetřete svoje a společné kanalizační systémy, svoje peníze a přispějte svým kuchyňským olejem ke zlepšení kvality životního prostředí ve vašem městě.

Tato služba je na území hl. m. Prahy novinkou a doufáme, že ji občané budou hojně využívat. Děkujeme Vám všem, že třídíte.

provozovatel: IPODEC – Čisté město, a.s.,
K Cihelně 420, Praha- Satalice
tel.: 736 661 560,

provozní doba:
Po – Pá  08:30 – 17:00,
Sobota   08:30 – 15:00,
Ne + svátky zavřeno

Sběrný dvůr hlavního města Prahy

Chvalkovická 3, Praha 20 - Horní Počernice
tel.: 281 924 959
provozovatel: Odbor místního hospodářství ÚMČ Praha 20

provozní doba:
Pondělí - pátek: 8:30 - 18:00 (v období zimního času do 17:00)
Sobota: 8:30 - 15:00

Další sběrné dvory na území Prahy...

Ve sběrných dvorech mohou Pražané bezplatně odkládat vybrané druhy odpadů:

 • objemný odpad (nábytek, zařízení domu, hadry, ošacení, obuv...)
 • elektroodpad (TV, PC, rádia, sporáky...)
 • kovový odpad
 • dřevěný odpad
 • odpad z údržby zeleně
 • suť z bytových úprav v množství do 1 m3 zdarma
 • papír, kartony
 • sklo
 • plasty
 • nebezpečný odpad (ledničky, zářivky, léky, oleje, akumulátory, chemikálie...)

Zpoplatněno je pouze:

 • odložení pneumatik osobních vozidel (25 Kč za kus)
 • suť, pokud její objem přesáhne jeden metr krychlový

Osoby, které neprokážou svůj trvalý pobyt na území hlavního města, a podnikatelé mohou sběrné dvory využívat pouze za úhradu.

Magistrát hl. m. Prahy stanovil nová pravidla, jejichž výsledkem by mělo postupně dojít ke zkvalitnění poskytování služby s maximálním ohledem na potřeby občanů.

Jedním z nových parametrů je přesně stanovená doba přistavení VOK. Doba přistavení VOK je 4 hodiny. V pracovní dny se VOK přistavují v odpoledních hodinách. O víkendu se může VOK přistavit v dopoledních i odpoledních hodinách také po dobu 4 hodin. Doba přistavení VOK byla zkrácena a upravena především z důvodu zneužívání této služby živnostníky, kteří VOK využívali k odkládání odpadů pocházejících z jejich činnosti. Další změnou ve službě přistavování VOK je i přítomnost obsluhy po celou dobu přistavení VOK. Obsluha koordinuje ukládání odpadů do VOK, tak aby se co nejlépe využil jeho objem, a informuje o tom, kdo a co smí do kontejneru odložit.
Tímto krokem by se mělo zamezit živnostníkům odkládání odpadu do VOK na úkor občanů. Za ukládání živnostenského odpadu do VOK může být fyzické osobě oprávněné k podnikání nebo právnické osobě dle § 66 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech ve znění pozdějších předpisů uložena pokuta až do výše 300 000 Kč.

Harmonogramy přistavení VOK na území hl. m. Prahy vyhotovují úřady městských částí Praha 1 – 57 ve spolupráci se svozovou společností Pražské služby, a.s., pražský Magistrát je následně schvaluje. Harmonogramy jsou většinou zveřejňovány v místním tisku městské části nebo na internetových stránkách dotčené městské části. Dotazy týkající se konkrétních termínů přistavení by měli občané primárně směřovat na úřad příslušné městské části, nejlépe na odbor životního prostředí.

Do VOK je možné odložit: starý nábytek, pohovky, gauče, koberce a linolea, zrcadla, umyvadla, vany a WC mísy, staré sportovní náčiní, autosklo a kovové předměty (např. staré bojlery).

Do VOK nelze odkládat: živnostenský odpad, nebezpečný odpad (např. autobaterie, zářivky, barvy, rozpouštědla, motorové oleje a obaly od nich), bioodpad, stavební odpad, dále pak pneumatiky, výrobky podléhající zpětnému odběru (např. vyřazené elektrozařízení, TV a PC monitory, počítače, lednice, mrazáky).

Za ukládání nevhodných odpadů do VOK (jde o porušení povinností stanovených v § 5 obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy č.5/2007 Sb. hl. m. Prahy – vyhláška o odpadech) mohou být občané pokutováni podle § 46 odst. 2 a 3 zákona č. 200/1990 Sb. o přestupcích ve znění pozdějších předpisů až do výše 30 000 Kč.

Odpady, které nelze odložit do VOK, mohou občané hl. m. Prahy bezplatně odložit ve sběrných dvorech na území města, s výjimkou pneumatik a stavebního odpadu. V současné době je na území hl. m. Prahy pro občany zřízeno celkem 17 sběrných dvorů. Jejich seznam, včetně telefonických kontaktů, je k dispozici na: http://envis.praha-mesto.cz.

Rádi bychom touto cestou poděkovali zodpovědným občanům, kterým není lhostejné naše životní prostředí, třídí odpady a nový systém přistavování VOK využívají v souladu s nastavenými pravidly a respektují pokyny obsluhy. Cílem všech zúčastněných stran (občané, Magistrát hl. m. Prahy, Úřady městských částí hl. m. Prahy, svozové společnosti) je vytvořit kvalitní a fungující systém, který bude sloužit zejména potřebám občanů.


Aktuality k odpadům