Mobilní sběr nebezpečných odpadů na území hl. m. Prahy v roce 2019

Významnou novinkou v mobilním svozu nebezpečných odpadů je rozšíření služby o sběr potravinářských olejů z domácností (z fritování apod.). Olej bude obsluhou mobilního svozu přebírán v uzavřených PET lahvích.

V letech 2019-2021 by měla službu zajišťovat spol. AQUATEST a.s., IČO: 44794843, která byla vybrána Radou HMP jako vítězný účastník otevřeného výběrového řízení. Z toho důvodu se mění i kontaktní telefony na obsluhu svozových aut, nové kontaktní telefony jsou: 601 389 243, 731 451 582.

Praha-Satalice

čtvrtek 28. 3. 2019

zastávka - křižovatka ul. Trabantská - Za Školkou, v čase 17.00 - 17.20 h
zastávka - křižovatka ul. K Radonicům – K Rybníčku, v čase 17.30 - 17.50 h

sobota 15. 6. 2019

zastávka - křižovatka ul. Trabantská - Za Školkou, v čase 10.00 - 10.20 h
zastávka - křižovatka ul. K Radonicům – K Rybníčku, v čase 10.30 - 10.50 h

středa 25. 9. 2019

zastávka - křižovatka ul. Trabantská - Za Školkou, v čase 17.00 - 17.20 h
zastávka - křižovatka ul. K Radonicům – K Rybníčku, v čase 17.30 - 17.50 h