Tašky na tříděný odpad

V souvislosti s podporou třídění odpadu v domácnostech, která je zajišťována ve spolupráci s Magistrátem hl. m. Prahy, máme pro satalické občany k dispozici sadu tašek na třídění využitelných složek odpadů za účelem zvýšení množství a kvality sebraného separovaného odpadu v Praze. Sada čítá 4 tašky: plast, nápojové kartóny, papír a sklo. Pro případné zájemce jsou tašky na separovaný odpad k dispozici na Úřadě městské části Praha-Satalice v úředních hodinách, tj. pondělí 8:00 – 18:00 hod., středa 8:00 - 18:00 hod. Tašky jsou k dispozici zdarma, vždy jedna sada na domácnost. Upozorňujeme, že disponujeme omezeným množstvím sad (300 ks).

Tašky na tříděný odpad