Přehled směrnic a předpisů

Městská část Praha-Satalice vydává vlastní vnitřní směrnice a příkazy. Vyhlášky a nařízení MČ nevydává, jedná se ze zákona o část hl. m. Prahy.

Vlastní vnitřní předpisy jsou především:

  • Organizační řád, Pracovní řád, Skartační řád a Směrnice řídí postup při výběru dodavatele zakázek malého rozsahu,
  • Příkaz pro provedení inventarizací a další vnitřní příkazy a postupy, kterými se řídí činnost úřadu.
  • V oblasti samosprávy především Jednací řád zastupitelstva MČ
Číslo směrniceNázev směrniceSchvalujeSchváleno dne
3/2011Spisový a skartační řádtajemník01.01.2011
4/2011Zásady k zabezpečení vnitřní kontroly, hospodárnostistarosta01.01.2011
10/2011Směrnice k požívání služebních motorových vozidel starosta01.01.2011
11/2011Časové rozlišení účetních případůstarosta01.01.2011
15/2011Požárně poplachová směrnicestarosta01.01.2011
1/2012Pracovní řádtajemník29.03.2012
2/2012Organizační schemastarosta30.04.2012
4/2012Pověření správcem rozpočtustarosta03.03.2012
6/2012Podpisové vzorystarosta30.03.2012
9/2012Finanční náhrada za zřízení práv odpovídajících věcným břemenůmZMČ12.09.2012
1/2013Škodní komisestarosta14.01.2013
5/2013Pro provádění inventarizacístarosta01.09.2013
4/2014O oběhu účetních dokladů a náležitostech finančních operacístarosta 
2/2015Jednací řád zastupitelstva městské částiZMČ02.06.2015
2/2016Organizační řádZMČ03.05.2016
5/2016Odepisování dlouhodobého majetkustarostka30.09.2016
6/2016Přeceňování majetku reálnou hodnotoustarostka30.09.2016
2/2017Vybírání dobrovolného vstupnéhostarostka01.05.2017
3/2017Postupy účtování o majetku, evidence majetkustarostka01.07.2017
4/2017Pro zadávání veřejných zakázekstarostka30.06.2017
5/2017O vedení pokladnystarostka01.08.2017
6/2017Hospodářská činnoststarostka01.08.2017
 2018  
1/2018O provozu úřadu starostka23.05.2018
2/2018GDPRstarostka24.05.2018
3/2018Služby v Komunitním centrustarostka27.09.2018
4/2018Jednácí řád ZMČZMČ18.12.2018
5/2018Statut sociálního fonduZMČ20.12.2018
 2019  
1/2019nahrazena 6/2019starostka12.12.2018
2/2019Sazebník úhrad za poskytování služebstarostka1.1.2019
3/2019Čerpání prostředků ze sociálního fondutajemnice6. 2. 2019
4/2019

Zásady pro poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Městské části Praha-Satalice
 

starostka19. 6. 2019
5/2019

Sazebník úhrad za informace poskytované dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

starostka31. 7. 2019
6/2019

Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

starostka29. 11. 2019
7/2019O poskytování darů občanům městské části při významných životních příležitostechZMČ17.12.2019
 2020  
1/2020

/sites/default/files/c.1_2020_obeh_ucetnich_dokladu.docx

starostka2. 2. 2020
2/2020

/sites/default/files/c.2_2020_nahrada_za_uzivani_nemovitosti_vb.docx