Přehled směrnic a předpisů

Městská část Praha-Satalice vydává vlastní vnitřní směrnice a příkazy. Vyhlášky a nařízení MČ nevydává, jedná se ze zákona o část hl. m. Prahy.

Vlastní vnitřní předpisy jsou především:

  • Organizační řád, Pracovní řád, Skartační řád a Směrnice řídí postup při výběru dodavatele zakázek malého rozsahu,
  • Příkaz pro provedení inventarizací a další vnitřní příkazy a postupy, kterými se řídí činnost úřadu.
  • V oblasti samosprávy především Jednací řád zastupitelstva MČ
Číslo směrnice Název směrnice Schvaluje Schváleno dne
2/2020 Zásady stanovení náhrad za omezení užívání nemovitostí – pozemků svěřených městské části Praha-Satalice – věcná břemena, služebn (docx, 33.38 KB) starostka 3.3.2020
1/2020 Oběh účetních dokladů (docx, 32.26 KB) starostka 2.2.2020
7/2019 O poskytování darů občanům městské části při významných životních příležitostech (docx, 28.18 KB) ZMČ 17.12.2019
6/2019 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (docx, 26.47 KB) starostka 29.11.2019
5/2019 Sazebník úhrad za informace poskytované dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (pdf, 595.75 KB) starostka 31.7.2019
4/2019 Zásady pro poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Městské části Praha-Satalice (docx, 31 KB) Žádost o prodloužení doby čerpání poskytnuté dotace (docx, 21.12 KB) Žádost o poskytnutí infividuální dotace - PO (docx, 25.14 KB) Žádost o poskytnutí infividuální dotace - FO (docx, 24.8 KB) Závěrečná zpráva využití dotace (docx, 21.98 KB) Žádost o změnu účelu čerpání poskytnuté dotace (docx, 21.37 KB) Dotace - metodika (pdf, 1.17 MB) starostka 19.6.2019
3/2019 Čerpání prostředků ze sociálního fondu (docx, 22.37 KB) tajemnice 6.2.2019
2/2019 Sazebník úhrad za poskytování služeb (docx, 16.24 KB) starostka 1.1.2019
1/2019 nahrazena 6/2019 starostka 12.12.2018
5/2018 Statut sociálního fondu (docx, 25.99 KB) ZMČ 20.12.2018
4/2018 Jednácí řád ZMČ (docx, 25.27 KB) ZMČ 18.12.2018
3/2018 Služby v Komunitním centru starostka 27.9.2018
2/2018 GDPR starostka 24.5.2018
1/2018 O provozu úřadu starostka 23.5.2018
6/2017 Hospodářská činnost starostka 1.8.2017
5/2017 O vedení pokladny starostka 1.8.2017
4/2017 Pro zadávání veřejných zakázek starostka 30.6.2017
3/2017 Postupy účtování o majetku, evidence majetku starostka 1.7.2017
2/2017 Vybírání dobrovolného vstupného starostka 1.5.2017
6/2016 Přeceňování majetku reálnou hodnotou starostka 30.9.2016
5/2016 Odepisování dlouhodobého majetku starostka 30.9.2016
2/2016 Organizační řád ZMČ 3.5.2016
2/2015 Jednací řád zastupitelstva městské části ZMČ 2.6.2015
4/2014 O oběhu účetních dokladů a náležitostech finančních operací starostka 1.9.2014
5/2013 Pro provádění inventarizací starostka 1.9.2013
1/2013 Škodní komise starostka 14.1.2013
9/2012 Finanční náhrada za zřízení práv odpovídajících věcným břemenům ZMČ 12.9.2012
6/2012 Podpisové vzory starostka 30.3.2012
4/2012 Pověření správcem rozpočtu starostka 3.3.2012
2/2012 Organizační schema starostka 30.4.2012
1/2012 Pracovní řád tajemnice 29.3.2012
15/2011 Požárně poplachová směrnice starostka 1.1.2011
11/2011 Časové rozlišení účetních případů starostka 1.1.2011
10/2011 Směrnice k požívání služebních motorových vozidel starostka 1.1.2011
4/2011 Zásady k zabezpečení vnitřní kontroly, hospodárnosti starostka 1.1.2011
3/2011 Spisový a skartační řád tajemnice 1.1.2011