Sazebník úhrad

Směrnice č. 2/2019 

Sazebník úhrad za poskytování služeb

ÚkonSazby  
kopírování dokumentů  A4 černobílé za stranu2,00 Kč  
kopírování dokumentů A4 barevné za stranu  3,00 Kč
tisk na tiskárnách PC - A4 černobílé za stranu5,00 Kč  
tisk na tiskárnách PC - A4 barevné za stranu10,00 Kč  
kopírování dokumentů jednostranné A3 černobílé4,00 Kč
kopírování dokumentů jednostranné A3 barevné6,00 Kč
1 kus nenahrané CD30,00 Kč  

Kopírování a úkony na vlastním CD nebo z paměťového zařízení žadatele nejsou přípustné.

Úhrada za poskytnuté služby se provádí v hotovosti v pokladně úřadu městské části Praha-Satalice.

V odůvodněných případech lze od úhrady za služby upustit. O prominutí úhrady rozhoduje odpovědný pracovník nebo starosta.

Ceny jsou stanoveny včetně sazby DPH 21%

Tento sazebník je platný od  01. 01. 2019.

Mgr. Milada Voborská
starostka MČ Praha-Satalice

Sazebník úhrad za informace poskytované

dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

(platný od 1. 8. 2019)

viz.příloha

 

PřílohaVelikost
Soubor sazebník úhrad 29.27 KB