Správní úřady

Úřad hl. m. Prahy

Úřad hl. m. Prahy

Úřad městské části Praha 9

Úřad městské části Praha 9

Úřad městské části Praha 19

Úřad městské části Praha 19

Vzhledem k tomu, že zpracovatel portálu státní správy „ www.statnisprava.cz „ varuje níže uvedeným textem **, veškeré kontakty a údaje na správní úřady s působností pro  MČ Praha - Satalice si vyhledáte na www.statnisprava.cz sami. Nemůžeme na ně dle textu** použít přímý link, omlouváme se.

** Data na stránkách serverů EBE jsou určena pouze pro informativní osobní využití návštěvníků těchto serverů. Bez předchozího písemného souhlasu společnosti European Business Enterprise, a.s. je zakázána jakákoli další publikace, přetištění, prezentace nebo distribuce jakéhokoli materiálu nebo části materiálu zveřejněného na stránkách serverů EBE (týká se všech adres doménových jmen, na kterých jsou provozovány služby společnosti EBE), a to včetně šíření prostřednictvím elektronické pošty, SMS a jiných forem elektronických zpráv. Bez předchozího písemného souhlasu společnosti European Business Enterprise, a.s. je rovněž zakázáno zahrnutí těchto materiálů nebo jejich částí do rámců, překopírování do jiných informačních médií na veřejných a privátních sítích či uchovávání dat prezentovaných na stránkách serverů EBE v jakýchkoli databázích. Ochranné známky a práva třetích stran uveřejněné na stránkách serverů EBE jsou ochrannými známkami a právy třetích stran. Databáze zveřejněné na serverech EBE jsou autorským dílem dle zákona č. 121/2000 Sb., §2, odst. 2 v platném znění. Společnost European Business Enterprise, a.s. je pořizovatelem databází zveřejněných na serverech EBE ve smyslu §88 a násl. zákona č. 121/2000 Sb. v platném znění.

 • Celní úřad Praha 2
 • Celní ředitelství Praha
 • Česká obchodní inspekce - Inspektorát Středočeský a Hl. město Praha (se sídlem v Praze)
 • Český statistický úřad Hl.m. Praha
 • Finanční úřad pro Prahu 1
 • Finanční úřad pro Prahu 9
 • Finanční ředitelství pro hlavní město Prahu
 • Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze - pobočka Sever
 • Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze
 • Katastrální úřad pro hlavní město Prahu se sídlem v Praze
 • Krajské vojenské velitelství hlavní město Praha
 • Magistrát hlavního města Prahy
 • Magistrát hlavního města Prahy
 • Magistrát hl. města Prahy - Odbor dopravně správních agend
 • Magistrát hl. města Prahy - Odbor dopravně správních agend, oddělení správního řízení II.
 • Magistrát hl. města Prahy - Odbor dopravně správních agend, oddělení správního řízení I.
 • Magistrát hl. města Prahy - Odbor dopravně správních agend, pracoviště Praha 10-Bohdalec
 • Magistrát hl. města Prahy - Odbor dopravně správních agend, pracoviště Praha 3-Jarov
 • Magistrát hl. města Prahy - Odbor dopravně správních agend, pracoviště Praha 5-Motol
 • Magistrát hl. města Prahy - Odbor dopravně správních agend, pracoviště Praha 5-Stodůlky
 • Magistrát hl. města Prahy - Odbor dopravně správních agend, pracoviště Praha 9-Vysočany
 • Magistrát hl. města Prahy - Odbor dopravy
 • Magistrát hl. města Prahy - Odbor školství
 • Magistrát hl. města Prahy - Odbor živnostenský
 • Městská veterinární správa v Praze - Inspektorát Praha
 • Městská veterinární správa v Praze - Ústřední pracoviště
 • Městské státní zastupitelství v Praze
 • Městský soud v Praze
 • Oblastní inspektorát práce pro hl.m. Prahu se sídlem v Praze
 • Obvodní báňský úřad v Kladně
 • Obvodní soud pro Prahu 9
 • Obvodní státní zastupitelství Praha 9
 • Pozemkový fond ČR - Územní pracoviště Praha
 • Pozemkový úřad Hlavní město Praha
 • Pražská správa sociálního zabezpečení
 • Státní energetická inspekce - Územní inspektorát pro Hlavní město Prahu
 • Státní oblastní archiv v Praze
 • Státní plavební správa - pobočka Praha
 • Státní rostlinolékařská správa - Oblastní odbor Praha
 • Státní zemědělská a potravinářská inspekce - Inspektorát v Praze
 • Územní pracoviště PSSZ č. 81 se sídlem na Praze 3
 • Územní pracoviště PSSZ č. 82 se sídlem na Praze 9
 • Úřad městské části Praha-Dolní Počernice
 • Úřad městské části Praha 19 - Matrika
 • Úřad městské části Praha 19 - Občanskosprávní odbor
 • Úřad městské části Praha 19 - Odbor státní sociální podpory
 • Úřad městské části Praha 19 - Stavební úřad
 • Úřad městské části Praha 19 - Živnostenský odbor
 • Úřad městské části Praha 19
 • Úřad městské části Praha 9 - Živnostenský odbor
 • Úřad městské části Praha 9
 • Úřad práce hlavního města Prahy
 • Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - Územní pracoviště v hl. městě Praze
 • Vrchní soud v Praze
 • Vrchní státní zastupitelství v Praze
 • Zdravotní ústav se sídlem v Praze
 • Zemědělská agentura a pozemkový úřad MZe Praha
 • Zeměměřický a katastrální inspektorát v Praze