Vedení a zaměstnanci úřadu

Mgr. Milada Voborská

starostka

voborska@satalice.cz
734 570 383


Ing. Leona Táborská

místostarostka

taborska@satalice.cz 
734 232 942


Bc. Bibiána Krejčová

tajemnice

tajemnik@satalice.cz
734 108 145

Tajemník úřadu městské části, statutární zástupce zaměstnavatele odpovídá za plnění úkolů zaměstnavatele, zajišťuje plnění úkolů uložených zastupitelstvem a starostou městské části, připravuje smlouvy a dodatky ke smlouvám, projednává smlouvy o zřízení věcného břemene.


Monika Vlčková

referentka, asistentka úřadu

vlckova@satalice.cz
286 851 326
730 511 770

Zajišťuje informační, organizační a koordinační činnosti, zajišťuje podatelnu úřadu městské části, obsluha webových stránek městské části, zajišťuje agendu přestupkových řízení.


Jindřiška Merabetová

referentka, pokladní

merabetova@satalice.cz
273 130 481

Vede evidenci obyvatel, zajišťuje ověřování podpisů a kopií listin a službu CZECH Point, vydává rybářské lístky, vede evidenci psů, vykonává správu místních poplatků dle obecně závazných vyhlášek, pokladna úřadu.


Ing. Zita Vagnerová

referentka, účetní úřadu

vagnerova@satalice.cz
273 130 480

Vede evidenci pronájmu pozemků, bytů a nebytových prostor, přípravu dodatků ke smlouvám dle úprav nájemného a vyúčtování záloh na služby, zajišťuje komplexní ekonomické činnosti městské části – evidenci a úhradu faktur, přípravu podkladů k zaúčtování.


Ing. Pavla Pečová

referentka, stavební technik

pecova@satalice.cz
273 130 482
734 447 557

 Zastupuje jako účastník řízení městskou část při stavební činnosti. Plní úkoly orgánu péče o ochranu přírody a krajiny – žádosti o povolení ke kácení dřevin.

PřílohaVelikost
PDF icon organizační řád177 KB