Veřejné zakázky

  Záměry MČ Praha-Satalice naleznete na http://www.satalice.cz/uredni-deska

Veřejné zakázky dle zákona č. 134/2016 naleznete na adrese profilu zadavatele: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/mestska-cast-praha-satalice

Evidenční číslo profilu zadavatele ve Věstníku veřejných zakázek: 365017

Seznam veřejných zakázek MČ