Veřejnoprávní smlouvy

Smlouvy podléhající zveřejnění podle zákona o registru smluv (předpis č. 340/2015 Sb.) najdete na https://smlouvy.gov.cz/vyhledavani, pro vyhledávání využijte IČO publikujícího subjektu: 00240711

Veřejnoprávní smlouva Soubor Zveřejněno dne Zveřejnění do dne
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu městské části Praha-Satalice číslo: HS/946

Příjemce:Tělocvičná jednota Sokol Satalice

stáhnout Zveřejnění do dne 31.10.2019 Zveřejnění do dne 31.10.2023
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu MČ Praha-Satalice č. HS/860

Příjemce dotace: Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, Sbor dobrovolných hasičů Praha-Satalice

stáhnout Zveřejnění do dne 3.7.2018 Zveřejnění do dne 3.7.2021
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu MČ Praha-Satalice č. HS/852

Příjemce dotace: HO Satalice z.s.

stáhnout Zveřejnění do dne 7.6.2018 Zveřejnění do dne 7.6.2021
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu MČ Praha-Satalice č. HS/839

Příjemce dotace: Spolek Tělovýchovná jednota Sportovní kluby Satalice

stáhnout Zveřejnění do dne 10.4.2018 Zveřejnění do dne 10.4.2021
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu MČ Praha-Satalice č. HS/838

Příjemce dotace: Česká republika, Hasičský záchranný sbor Hlavního města Prahy

stáhnout Zveřejnění do dne 14.3.2018 Zveřejnění do dne 14.3.2021
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu městské části Praha-Satalice č. HS 835

Příjemce dotace: Myslivecké sdružení Satalice – Vinoř z.s.

stáhnout Zveřejnění do dne 6.2.2018 Zveřejnění do dne 6.2.2021
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu MČ Praha-Satalice č. HS/829

Příjemce dotace: Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, Sbor dobrovolných hasičů Praha-Satalice

stáhnout Zveřejnění do dne 15.12.2017 Zveřejnění do dne 15.12.2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu MČ Praha-Satalice č. HS/830

Příjemce dotace: Spolek Tělovýchovná jednota Sportovní kluby Satalice

stáhnout Zveřejnění do dne 15.12.2017 Zveřejnění do dne 15.12.2020