Veřejnoprávní smlouvy

Smlouvy podléhající zveřejnění podle zákona o registru smluv (předpis č. 340/2015 Sb.) najdete na https://smlouvy.gov.cz/vyhledavani, pro vyhledávání využijte IČO publikujícího subjektu: 00240711

Veřejnoprávní smlouva Soubor Zveřejněno dne Zveřejnění do dne
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu městské části Praha-Satalice číslo: HS/946

Příjemce:Tělocvičná jednota Sokol Satalice

stáhnout Zveřejnění do dne 31.10.2019 Zveřejnění do dne 31.10.2023