Matrika, občanské průkazy a cestovní pasy

Vydávání občanských průkazů, cestovních dokladů, evidence obyvatel, agenda státního občanství, rodné, oddací a úmrtní listy vč. duplikátů, žádosti o uzavření sňatku, změna jmen či příjmení, určení otcovství, občanství, výpisy z Czechpointu (viz níže).

více informací zde