Tísňová volání

Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy150
Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy
- územní středisko záchranné služby
155
Policie ČR - Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy158
Městská policie hl. m. Prahy156
Jednotné evropské číslo tísňového volání112
Operační středisko Krizového štábu hl. m. Prahy222 022 200