Výroční zprávu o poskytnutých informacích za rok 2011 dle zákona č.106/1999Sb.