Žádost o výpůjčku prostor

Žádost vyplňte, podepište a osobně, poštou nebo emailem zašlete na ÚMČ Praha-Satalice, K Radonicům 8, urad@satalice.